Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Strukturen på hemsidan

Anledning till att min hemsida handlar mest om religion är att allt som händer i världen handlar om religion. Något som inte man uppmärksammar så lätt, eftersom man kallar det för andra namn.

Fokus kommer att vara på religion. Både guds religion och satan. Anledning till att jag gör det är att få upp uppmärksamhet på de viktigaste delarna.

Uppdelningen

  • Kristendom och kyrkan , anledning till att jag delat upp dessa är att så gott som alla kyrkor idag praktiserar inte kristendom.
  • Mysterieskolan , det är den religion som eliten, globalisterna, medlemmar av hemliga sällskap och ”black nobility” följer och fått oss att tro på. Det är dessa som var de gamla prästerskapen i hedniska religioner.
  • Hemliga sällskap , alla de hemliga sällskap och deras historia och vad de har gjort genom tiderna.
  • Hedniska religioner/mytologier , de religioner som har sitt ursprung ifrån mysterieskolan. Kan ses som en exoterisk/yttre förklaring av mysterieskolan.
  • Bloodlines , de släkten som styr i bakgrunden. Det betyder inte att de är släktingar utan är fler personer som följer direkt satan i dennes mål att ta över världen.
  • New world order , eller den världsordning som fanns innan Jesus kom och spred kristendomen över världen.
  • Symbolism , en förklaring av deras betydelse beroende på varifrån dessa kommer kristendom/gud eller mysterieskolan/satan. Kan ses som ett språk som bara de utvalda förstår, oftast kan dessa förstås om man har koppling till gud eller satan. Andra förstår mycket sällan vad dessa betyder.
  • Manipulation , beskrivning av hur man lurar och bedrar folk i att tro på en sak. Får folk att tro att de är goda medan de egentligen är onda. Eller att följa en agenda som faktiskt går emot ens eget bästa som denna med hållbart samhälle.
  • Religion , eller de falska religionerna som vi ser idag komma och vad de tror på.
  • Dokument , en databas på de dokument, böcker, videos, ljudfiler som jag hittat och insett att de ger en information av allt i denna värld.


We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro