Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Kriget i Ukraina – är det slutet enligt bibeln

Det krig som tyvärr börjat i Ukraina är en del av slutet i bibeln men inte slutet. Utan en del av det.

Men de fyra hästarna i bibeln har kommit precis som jag skrivit innan, så vi är i det slutet som står i bibelns uppenbarelsebok.

För det står i bibeln en intressant och viktig verserna.

Uppenbarelseboken 6:9 När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade.

Uppenbarelseboken 6:11 Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga.

För det är här vi står idag. Vi kommer att se en mycket orolig tid framför oss.

Men som det står i bibeln.

Matteusevangeliet 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.

Matteusevangeliet 24:7 Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser.

Det är i dessa verser som vi befinner oss i. Vi kommer att få en orolig tid och man får vara glad för den tid vi har, som är bra för det kommer bara att gå utför efter detta.

Det som kommer är det som står i Uppenbarelseboken 6:12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod.

Det är bara frågan om när, men som det står i denna vers så har vi fortfarande en tid innan allt bryter ut. Men som sagt hur länge detta kommer vara är en fråga. Vi kanske kommer se en period som är relativt lugn. Men det är bara en tidsfråga innan vi ser slutet.

Vilket är med stor sannolikhet tredje världskriget och den efterföljande ekonomiska kris som globalisterna kallar ”the great reset” För en sak som dessa personer pratar och skriver om är att vi kommer att få ett slutligt krig och en total finanskrasch.

Uppenbarelseboken 6:13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind.

Denna vers kan man tolka som att det kommer att komma ett kärnvapenkrig. Vilket detta krig i Ukraina är en orsak till att det finns en allt större risk att det sker. Frö det man ser idag är att man försöker hetsa fram ett krig mellan Ryssland, Kina och Nato. Antingen att Kina invaderar Taiwan eller som nu Rysslands invasion av Ukraina. Man har under årtionden gjort allt för att få till stånd en situation som framtvingar en reaktion. Precis som ww1 och ww2 men även alla andra krig som man startat med ”false flag operation” det är bara frågan om vem som började. Vilket inte den officiella historien berättar. Utan de beskriver hela tiden en falsk bild av vad som egentligen hände. Likadant är det nu med Ukraina, då man hetsat fram denna händelse.

Det som är intressant är att det de som följer mysterieskolan skriver ofta det som står i bibeln. Men säger samtidigt att det är de som bestämmer vad som ska hända i världen. De vill samtidigt få oss att tro att de är de som är de goda.

Albert Pike en frimurare skrev för 150 år sedan om att vi kommer få tre världskrig. Två av dessa har vi haft, som skapade bara de en stor förödelse och ett enormt lidande. Men nu när vi är mer beroende av andra än för 50 år sedan så kommer det att skapa ett enormt lidande som gör första och andra världskriget att blekna i jämförelse.

Så vi har under de senaste hundra åren blivit förda som får till slakt. Då varje gång har det blivit värre än innan och så kommer det som ska hända WW3 och det lidande som kommer att hända. Troligen så kommer många av alla de som har sparat mat för en katastrof att stryka med. Då de inte vet om vad som behövs för att klara sig efter att denna katastrof inträffat. För klarar man sig så är tiden räknad i alla fall. Då vi är vid tidens slut.

Det finns bara EN väg och det är att återförenas med gud. För denna värld som vi har idag kommer inte att existera i framtiden för den kommer att bytas ut mot en ny värld.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro