Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Guds livets träd och satans dödens träd eller Qliphoth - kabbalism

Många tror att kabbalism är en del av judendom och att det bibliska livets träd är samma som det kabbalistiska. Men det tror man om man inte vet vad det kabbalistiska livets träd symboliserar. Inte heller att det finns två livets träd. Ett som pekar upp som kallas för livets träd och ett som pekar ned som kallas för dödens träd. Eller mer korrekt det sanna som nämns i bibeln och den falska som nämns i kabbalism.

För att förstå varför världen ser ut som den gör så är det viktigt att en sak att skaffa sig rätt kunskaper och från rätt källa. Inte bara läsa en bok och tro att man vet dess betydelse. För allt handlar varifrån informationen kommer ifrån eller vem den som skriver tjänar.

Kabbala, är en religion som så många följer utan att göra en riktig undersökning av dess ursprung. Hade man gjort det så hade man troligen inte fortsatt praktisera denna religion, som är så lik den i bibeln. Så det är inte så konstigt att man blir lurad. Men så är det inom så många andra områden, en lögn och en sanning.

Det man lärde mig om kabbalism är att det är en del av satans religioner och man kan hitta kabbalism inom alla hedniska religioner, som Asatrons Yggdrasil men kan hittas inom alla hedniska religioner i någon form.

Mycket av det som skrivs om kabbala och livets träd skrivs av de som faktiskt tjänar satan och vill att vi ska tro på deras religion. Denna religion kallas ofta för mysterieskolan som kabbala är en del av. Mysterieskolan ligger som grund för alla hedniska religioner och det är också den religion som praktiseras i dagens hemliga sällskap. Denna mysterieskola är global och finns i hela världen och praktiseras av alla hedniska präster och shamaner.

För de som skriver sanningen har fått den ifrån bibelns gud. Medan de som skriver lögnen har fått den av satan. Läser man om dessa som skriver om kabbala så praktiserar de ofta magi vilket är kontakt med andar som alltid är demoniska.

Det man kan beskriva detta livs träd som två, ett som pekar upp mot gud. Den livets träd är från gud och är det andliga. Sedan det andra som pekar ned mot helvetet och kallas för Qliphoth.

Hur man enklast beskriver dessa är att gå ifrån början då allt började. Skapandet av vår dualistiska värld av gott och ont. Det började när satan gjorde uppror mot gud och när Eva och Adam åt av äpplet i Eden. Det var då allt började och det är också därför vår värld är som den är. Kaos och alla problem, för att satan styr denna värld efter satans fall.

Dessa pelare som man ser ofta står i städer samt även i Egypten. Dessa pelare är symbol för livets träd. Det anses att för en kristen och en kabbalist så symboliserar dessa samma sak, men det kabbalistiska trädet är inte samma som det kristna utan symboliserar satans livets träd i form av Qliphoth. Men en kabbalist vänder på detta träd och får det som om det är de som följer sanningen.

För de som följer mysterieskolan anser att det är de som följer sanningen och att bibeln är en förvriden kopia av deras religion. Men det är helt tvärt om för bibeln är sanningen och faktiskt därmed ursprunget.

Bilden ovan symboliserar på samma sätt bilden nedan. Pelaren som pekar upp symboliserar livets träd av gud medan den del som pekar symboliserar satans dödens träd, det som leder till helvetet.

Livets träd som pekar upp markeras i rött och dödens träd som pekar nedåt är i blått. Dessa två färger använder man ofta för att visa de olika ursprung som en människa har god eller ond. Det ska också tilläggas att majoriteten av mänskligheten har både blått och rött, vilket betyder just att vi har både ont och gott och inte valt sida.

Bild över de två träden, ena kallas för livets träd medan den andra kallas för dödens träd.

En annan förklaring av vad som är livets träd i bibeln. Det finns som sagt två träd, ett som leder till liv och gud bibelns livets träd. Medan kabbalismens livets träd egentligen är dödens träd. Så alla kabbalister som faktiskt tror att de praktiserar sanningen, praktiserar i stället lögnen, dödens träd. Det sorgliga med alla dessa kabbalister är att de har blivit lurade av satan i att tro att detta är bibelns träd vilket det inte är.

I bibeln så kan man se livets träd i form av Jesus korsfästelse då Jesus gav oss möjligheten till räddning och att återkomma till gud. Något som inte finns och accepteras inom kabbalismen. Vilket gör att de judar som praktiserar kabbalism går emot guds vilja. Vilket de som kallas satans synagoga gör och de är därför inte judar utan de praktiserar satans religion och det är också de som förstör för alla judar i denna värld, då de får ta skulden för vad dessa falska judar gör.

Matteusevangeliet 12:35 En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont.

Davidsstjärna är också en symbol av livets träd men som alltid i denna värld så förvrider lögnens fader satan sanningen bakom och ger ofta en annan förklaring.

Här markeras livets träd i rött medan satans dödens träd i blått.

De som följer satan är också odjuret i bibeln som idag är installerad i maktposition. Det är precis som det står i bibeln att de utplånar allt motstånd, vilket vi kan se idag när man tystar ned all form av kritik och de som ställer frågor. All opposition skall bort då framför allt kristna, judar och konservativa.

Att odjuret är installerat i makt, kan man se på vilka konstiga åsikter och värderingar visa personer har. Man har ju hört flertal konstiga åsikter som politiker, myndighetsfolk, journalister och de inom media, ledare för företag och personer inom andra organisationer. Men även vanligt folk som har konstiga åsikter och beter sig konstigt åt, framför allt de som är korrupta och inte bryr sig eller har moral som man borde förväntat.

Detta kabbalistiska träd kan man finna inom andra av mysterieskolans religioner som hermetisk filosofi, men även inom alkemi. För alla delar av mysterieskolan går ihop i varandra. Så därför kan man se hermetiska eller alkemiska samt också magi symboler inom kabbalism.

En bild som visar vad satans folk vill göra med oss. Utplåna alla som inte är av satan. Det är vad allt med covid-19 vaccinet, dålig mat och felaktiga kostråd, skadliga mediciner, krig, skapad svält. De vill göra sig av med oss.

Hur man visar detta i musikvideos och filmer

Gary Numan - My Name Is Ruin

David Bowie - Dark star

Det är bara genom bibelns gud man kan komma till sanningen och det är bara att fråga gud och be honom visa dig sanningen. Så kommer gud också att göra det så att du inte blir lurad av denna lögnens värld för det är vad den är. Det är något som man märker nästan dagligen hur falsk och lögnaktig denna världs och vi har alla blivit lurade av satan genom våra liv. Det är bara frågan om man vill gå sanningen och guds väg och se hur falskt allt är.

Själv så är jag tacksam för att gud har visat mig sanningen. Det har varit en resa i att behöva tänka om och det är en ofta en plågsam insikt och svårt att behöva tänka om.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro