Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Interstellar och dess symbolism

Interstellar handlar om jordens sista chans att hitta en beboelig planet innan brist på resurser får mänskligheten att dö ut. Filmens huvudperson är Cooper (Matthew McConaughey), en före detta NASA-pilot som har till uppgift att leda ett uppdrag genom ett maskhål för att hitta en beboelig planet i en annan galax.

Källa: https://www.studiobinder.com/blog/interstellar-explained-meaning-plot-summary/

Interstellar är en av dessa filmer som har ett budskap som man inte vet om. Utan som vanligt en officiell handling som folk köper men sedan en annan ockult handling och det är vad filmen handlar om. För filmer handlar om att manipulera och hjärntvätta tittaren in i att ändra sitt sätt att tänka. Att tittaren att öppna sig för alternativa förklaringar som tittaren inte först tänker på.

Denna film har en symbolism och ett sätt att förmedla deras tro på oss utan att vi tänker på det men öppnar oss till att tycka detta verkar vettigt och därmed så har de lyckats med sin manipulation och hjärntvätt.

I denna film så kommer det som faktiskt hela filmen egentligen handlar om och det är när han hamnar i den multidimensionella plats där han kan se sin dotter i huset.

Inom mysterieskolan så tror man att vi kan bli gudar. Genom att utvecklas i evolutionär process så kommer vårt intellekt att bli allt större samt som visa säger att vår frekvens ökar och vi går sakta mot en icke fysisk existens.

Evolution is "the history of the progression of the Spirit in Time.'" Everywhere, as we see about this the varied phenomena in the universe, we realize that the path of evolution is a spiral. Each loop of the spiral is a cycle. Each cycle merges into the next, as the loops of the spiral are continuous, each cycle being the improved product of those preceding it and the creator of those more developed.

states which succeed it.

Källa: the rosicrucian cosmo conception or mystic christianity - max heindel

De som tror på denna mysterieskola ser sig som vägledare av mänskligheten precis som fadern leds och leder sin dotter Murphy till att rädda världen.

Graduates from the various schools of the lesser mysteries advance into five schools of the greater

mysteries. In the first four they pass the four Great Initiations and at last reach the Liberator, where they receive a knowledge concerning other evolutions and are given the choice of remaining here to assist their brothers or enter other evolutions as helpers. Those who elect to stay here as helpers are given various positions according to their tastes and natural bent. The Brothers of the Rose Cross are among those Compassionate Ones, and it is a sacrilege to drag the Rosicrucian name in the mire by applying it to ourselves when we are merely students of their lofty teachings. During the past few centuries the Brothers have worked for humanity in secret; each night at midnight there is a Service at the temple where the Elder Brothers, assisted by the lay-brothers who are able to leave their work in the World (for many of them reside in places where it is yet day when it is midnight in the location of the temple of the Rose Cross), gather up from everywhere in the Western World the thoughts of sensuality, greed, selfishness and materialism. These they seek to transmute into pure love, benevolence, altruism and spiritual aspirations sending them back to the World to uplift and encourage all Good. Were it not for this potent source of spiritual vibration materialism must long ago have totally squelched all spiritual effort, for there has never been a darker age from the spiritual stand.

Källa: the rosicrucian cosmo conception or mystic christianity - max heindel

Det man kan säga att filmen handlar om att vi kan bli gudar eller mer högre stående varelser som kommer tillbaka och hjälper de som är kvar i lägre stadier av utveckling. För de anser att det inte finns några gudar egentligen utan det är mer högre utvecklade människor.

Slutet som är det intressanta när han kommer till den multidimensionella stället där han kan se tillbaka till huset och kommunicera med sin dotter Murphy Den som Murphy trodde som barn var ett spöke var egentligen hennes far som ville kommunicera med henne. Detta är direkt taget ifrån mysterieskolan. De anser att dessa högre utvecklade individer hjälper och vägleder oss på vår väg i livet till att utvecklas

Några intressant saker de säger i filmen, taget ifrån slutet i filmen när han kommunicerat med sin dotter och hon har förstått budskapet. Vilket visar det jag skrivit. Det är filmens budskap och det är vad filmen handlar om.

Det han säger är att säga att han har nått ett högre medvetande och blivit en högre stående varelse. Men de som hjälpte honom är i sin tur människor som har kommit ännu högre i evolutionen och fått en högre medvetande. Detta med medvetande är vad man i new age kallar för högre frekvens.

Första delen

Deras dimensioner är oändliga,

Men de har inga begränsningar.

De kan inte hitta en specifik plats i tiden. De kan inte kommunicera.

Därför är jag här. Jag ska komma på ett sätt att berätta för Murphy.

-Hur då, Cooper?

-Kärlek, TARS, kärlek.

Precis som Brand sa. Mitt band till Murph är mätbart – det är lösningen!

-Vad är det vi ska göra?

-komma på ett sätt att meddela henne.

Klockan

Klockan. Där har vi det.

Andra delen

Fungerade det

Jag tror det

Hur vet du det?

Varelserna från högre dimensioner stänger tesserakten.

Har du inte fattat än, TARS

De är inga ”varelser”

De är vi.

Det jag gör för Murph gör de för mig – för oss alla.

Människan kan inte bygga sådant här.

Nej, inte än. Men en dag.

Inte du och jag. Men människor.

En civilisation som har utvecklats bortom våra fyra dimensioner.

Det är de som styr i bakgrunden medlemmar i olika hemliga sällskap som gör dessa filmer och de vill på olika sätt påverka oss att acceptera deras religion. Liksom de gör med denna hållbara samhälle och klimatkris etc..We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro