Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Ondskan dess ursprung och varför världen ser ut som den gör

Det hade varit fel att visa detta som livets träd eller hur man tror inom kabbalismen.

Men en enkel förklaring är med ett träd för det är hur allt ser ut och vårt enda försvar är bibelns gud och Jesus.

Läser själv mycket om religion för det är här man kan få svar på allt som händer i världen och varför. För att nästan allt som händer i världen, har sina rötter i religion på ett eller annat sätt. Det är ett prästerskap som styr i bakgrunden maskerade som något annat.

Sanningen så är det så att det finns två ursprung varifrån religioner kommer ifrån. Många tror på lögnen att alla religioner leder till gud, vilket är den en av de största lögnerna som finns. Utan de religioner som kommer ifrån gud är bibeln medan alla andra har sitt ursprung ifrån satan. De religioner som kommer ifrån satan har ett ursprung och den kallas mysterieskolan.

Denna religion som kallas för mysterieskolan har sitt ursprung ifrån de som följer satan och tar kontakt med de andar som man inte ser genom magi eller som man gör bland prästerskap genom olika droger och ritualer.

Man kan förklara mysterieskolan som ett träd, där stammen är mysterieskolan, dess grenar är alla de religioner och hemliga sällskap den har get ursprung till. Sedan rötterna varifrån denna religion har fått sin energi ifrån satan, draken, ormen om man så vill kalla den. För det är faktiskt så det ser ut.

Man kan dela in mysterieskolan i flera delar som tar hand om olika aspekter av denna religion.

Dessa är:

Magi

Hermetisk filosof

Kabbalism

Astrologi

Numerologi

Helig geometri/Sacred geometry

Denna mysterieskola ligger som grund för alla hedniska religioner och de ovan nämnda delarna kan man finna i alla hedniska religioner. Som Yggdrasil inom Asatron som faktiskt är det kabbalistiska livets träd.

De gudar inom hedniska religioner är inte några gudar eller personligheter utan kan ses mer som olika förklaringar av mysterieskolan. Som exempel så är den grekiske skapelse guden Chaos en form av förklaring av den kabbalistiska skapelsen. Där Chaos är en skapels gud då allt började som är en form av det kabbalistiska Ain som är den första skapelsen tomhet, sedan kom Ain Soph som är första mörkret och sedan kom ljuset i form av Ain soph aur. Det jag ville visa är bara hur man skapar gudar för att förklara en religion.

För alla hedniska religioner är bara en yttre eller enklare förklaring av denna mysterieskola. Eftersom prästerskapet som fanns i alla hedniska samhällen inte ville lämna ut sanningen. Troligen för att en normal person inte skulle tro på den, eftersom den är inte helt logisk men de förklarar bort det genom att säga att man inte har den intellektuella kapaciteten som de har. Men sanningen är enbart att de följer satan i form av olika andar, vilket de inte vill.

Det är denna religion som vi återigen blir indoktrinerade i att tro och följa, men som vanligt de säger inte vad vi följer. Utan de kommer med andra förklaringar till varför vi ska göra det de vill. Som att vi ska tro att vi påverkar klimatet genom att förbränna kol och olja men orsaken är en helt annan. Så därför kom de på detta med klimatförändringar och att vi ska sluta köra bil etc.. Orsaken till att vi ska sluta förbränna kol och olja är att de tror att oljan är moder jords blod samt kolet dess lungor. Eller att vi ska tro på big bang och evolutionen som är direkt taget ifrån mysterieskolan fast då utan gudar. Eller socialism som inte är skapat för att få bort fattigdom utan meningen är att skapa mer fattigdom och göra oss alla ägodelslösa eller proletärer som de kallar det. Så de har själva skapat många rörelser och ideologier inte för annat än att främja deras agenda en NWO. De är så skoningslösa att de bryr sig inte om miljoner människor svälter, dör i krig och terror eller att vi äter skadlig mat och vaccin som skadar våra kroppar. För de följer en doktrin och det är att målen främjar medlen eller att det de gör det i deras ögon för något gott.

Hur kan man se eller ta reda på om en person tjänar satan, här kommer problemet det kan man inte utan de kan vara vem som helst. För de är inte alltid medlem i ett hemligt sällskap eller arbeta för någon globalistisk organisation eller över huvud taget eller hålla på med religiösa saker. Utan de spelar ofta bland oss som vänliga och omtänksamma personer men inom sig så är de ett monster. Ett monster som är totalt skoningslös och skulle vilja säga att de är värre än en psykopat för en psykopat har ibland känslor och det har inte dessa.

För sanningen är att vi aldrig kommer att kunna vara säkra på vem som tjänar satan, för de kan ju bara smälta in i folk havet. Sedan är det bara för dom att vänta tills tiden är rätt att stiga fram igen.

För att kunna förstå varför världen ser ut som den gör så måste man inse att vi styrs av krafter som vi normalt inte kan se, höra eller känna. För det är så här världen faktiskt ser ut.

När vi föds in i denna värld är vi alla kopplade både till gud och satan, kopplade till satan via köttet och sedan till gud via anden. Men alla har inte en ande av gud utan av satan och man kan bättre förklara det genom att deras själ egentligen är en demon.

Men vi har en väg ut och det är därför Jesus kom, för att ge oss en väg ut ur detta totalitära samhälle som vi levde i då tack vara alla hedniska religioner. Det är vad räddningen handlar om, att komma tillbaka till gud. När man ber gud om förlåtelse så inträffar en sak om du anses värdig att du klipper banden med satan och på så sätt blir förenad med gud. Det är vad allt handlar om det är också meningen med livet, att se om vi vill komma tillbaka till gud.

Men måste göra ett aktivt val, om man vill komma tillbaka till gud och slippa helvetet. För som nedanstående vers, så lever vi ett splittrat liv och därmed kommer den fysiska(blå) dra ned oss till helvetet.

Matteusevangeliet 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Matteusevangeliet 7:21 Inte alla som säger 'Herre, Herre' till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Matteusevangeliet 7:22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn?

Matteusevangeliet 7:23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

Matteusevangeliet 6:21 För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

När du klipper bandet med satan så kommer du att bli hel och frisk.

Matteusevangeliet 6:22 Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus.

Gud kommer att ge dig det du behöver i livet.

Matteusevangeliet 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.

Matteusevangeliet 7:14 Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Men nu är denna hedniska lögn tillbaka i form av hållbart samhälle, feminism, socialism, HBTQ. Som alla är satanistisk agenda. Orsaken till att vi har vänt gud ryggen och faktiskt följer satan och därför ser samhället ut som det gör idag. Ju mer man vänder sig ifrån gud desto värre kommer det att bli. Så de som tror att upplysningen var något bra har blivit lurade av satan och deras följare.

Psalm 2:2 Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans Smorde:

De som följer satan har för evigt förlorat möjligheten att återförenas med gud och de är de som driver denna agenda NWO som är ett samhälle som är mot gud. Det är dessa som globalisterna, eliten, medlemmar Illuminati, personer med högre grader inom hemliga sällskap, aktivisterna, domare i rättssystemet, religiösa ledare, politiker, företagsledare, präster, imamer, de som startar rörelser, driver agendor, journalister, lärare denna lista kan göras lång för de finns i hela samhället och de blir fler med tiden och det är därför som samhället blir alltmer absurt.

De har i detta några mål och det är att bli av med alla som inte följer satan och därmed ta död på alla som inte valt och de som följer gud. För de hatar oss och därför har man detta prat om avbefolkning för de som vill ha det är de som följer satan och de hittar man överallt i samhället.

Ibland kan man förstå vem och vad de är med tanke på hur de beter sig, yttrar sig, skriver för de har ett speciellt sätt att vara. Först arrogans, egoism, skoningslöshet, råhet, sadism, tycke om att håna folk, gör brott, känslolösa, ljuger utan problem.

Det finns några som man kan kraftigt misstänka är en av dessa och det är Morgan Johansson,

Magdalena Andersson, Mona Sahlin, Peter Wolodarski som alla har detta beteende. Om man ska nämna några i Sverige sedan har man många inom andra sektorer.

Så man kan inte göra som många gör beskylla judar eller vita för att ligga bakom detta. Utan problemet finns och den enda lösningen är att återvända till bibelns gud.

Detta är något som jag fick förklarat av gud och lyssnat på andra som också följer gud. För det finns bara en väg till sanningen och det är gud. För han kommer att visa dig saker och ting så att du förstår vad för värld vi faktiskt lever i.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro