Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Ockultism inom musikindustrin denna gång Gary Numan - My Name Is Ruin

Såg denna video och insåg att den innehöll mycket ockulta delar. Den handlar om att man anklagar bibelns gud och kristna för att vara lögnare. Det kan man se om man läser texten och ser videon.

Men mycket av videon visar mycket ockulta delar som den hermetiska "As above, so below; as below so above." — The Kybalion som också kallas ”principle of Correspondence”. Vilket kan förklaras som det som händer ovan påverkar oss här nere. Men även det som vi gör påverkar det som finns ovan. Eller mer korrekt i detta fall att det som händer i helvetet påverkar oss och det vi gör påverkar helvetet. För inte påverkar det vi gör himlen!!

This Principle is of universal application and manifestation, on the various planes of the material, mental, and spiritual universe — it is an Universal Law. The ancient Hermetists considered this Principle as one of the most important mental instruments by which man was able to pry aside the obstacles which hid from view the Unknown. Its use even tore aside the Veil of Isis to the extent that a glimpse of the face of the goddess might be caught. Just as a knowledge of the Principles of Geometry enables man to measure distant suns and their movements, while seated in his observatory, so a knowledge of the Principle of Correspondence enables Man to reason intelligently from the Known to the Unknown. Studying the monad, he understands the archangel.

Källa: Kybalion

Så videon och sångtexten har en religiös betydelse vilket många musikvideos och texter har. Något som faktiskt är vanligt och blir allt vanligare vilket bevisa att vi är i slutet som det står i bibeln. Då ondskan kommer att ta över världen.

I videon så anklagas flickan som symboliserar kristendomen, av Gary Numan att kristendom är en falsk religion. Vilket de som följer satan anser och har ett stort hat mot kristendom och kristna. Läser man deras böcker så i ser man att de anser att kristendomen är en felaktig kopia av deras religion mysterieskolan. de anser att kyrkan förföljde de som trodde på mysterieskolan, så de har ett hat mot just kristendom.

Se text taget ifrån Helena Blavatsky – Secret Doctrine.

Nevertheless, Occult Science—which has survived even the Great Flood that submerged the Antediluvian Giants and with them their very memory, save the record preserved in the Secret Doctrine, the Bible and other Scriptures—still holds the Key to all the world problems.

This was known to the very few learned Fathers of the Church, who were aware that Jehovah was no "highest" God, but a third-rate Potency.

This accounts for the great persecutions set on foot by the Roman Catholic Church against Occultism, Masonry, and heterodox Mysticism generally.

They will see then that the word "darkness" does not apply to man's spiritual eyesight, but indeed to Darkness, the Absolute, that comprehendeth not (cannot cognize) transient Light, however anscendent to hiiman eyes. Demon est Deus inversus. The Devil is now called "darkness" by the Church, whereas in the Bible, in the Book of Job, he is called the "Son of God," the bright star of the early morning, Lucifer. There is a whole philosophy of dogmatic craft in the reason why the first Archangel, who sprang from the depths of Chaos, was called Lux (Lucifer), the luminous "Son of the Morning," or Manvantaric Dawn. He has been transformed by the Church into lyiicifer or Satan, because he is higher and older than Jehovah, and had to be sacrificed to the new dogma.

All this is now shown to have been the source and origin of Christian dogmas. That which the Jews had from Egypt, through Moses and other Initiates, was confused and distorted enough in later days; but that which the Church got from both, is still more misinterpreted.

No one can seriously study ancient philosophies without perceiving that the striking similitude of conception in all of them, in their exoteric form very frequently, and in their hidden spirit invariably, is the result of no mere coincidence, but of a concurrent design ; and that, during the youth of mankind, there was but one language, one knowledge, one universal religion, when there were no churches, no creeds or sects, but when every man was a priest unto himself. And, if it is shown that already in those early ages which are shut out from our sight by the exuberant growth of tradition, human religious thought developed in uniform sympath}^ in every portion of the globe; then, it becomes evident that that thought, born under whatever latitude, in the cold North or the burning South, in the East or West, was inspired by the same revelations, and that man was nurtured under the protecting shadow of the same Tree of Knowledge.

Precis som i bibeln och satan och dennes änglar blev nedkastade i helvetet som är en ödemark där inget växer. Precis som man kan se i videon.

Del av texten:

When I called you poison, you knew

When I called you shameful, you knew

When I called you liar, you knew

Job 1:7 Då frågade Herren Åklagaren: "Varifrån kommer du?" Åklagaren svarade Herren: "Från en färd över jorden där jag vandrat omkring."

Uppenbarelseboken 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

Här ser man Gary Numan med tre röda streck över ansiktet. Nr 3 betyder enligt Strong's Concordance grekisk Abaddón: Abaddon, the angel of the abyss.

Så i videon så är han symbol för den bibliska satan som just anklagar bibelns gud - My Name Is Ruin. Så återigen så visar det sig att mycket av musiken och musiker är egentligen satanister som driver satans agenda vidare vilket skadar och kommer att skada mänskligheten ännu mer inom en snar framtid.

I världen så ser vi en process där satanister vill återföra världen till hur det var innan Jesus kom till jorden och befriade oss ifrån satans och dennes folk slaveri över människan.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro