Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Att förstå denna värld, NWO, globalism, elitens agendor

Det är faktiskt få som verkligen vet om vad som händer i världen och varför. Utan de flesta ser vad man kan betrakta som symtom på en sjukdom. Symtom i form av alla dessa agendor som klimatförändringar, hållbart samhälle, HBTQ, Covid 19. Medan denna sjukdom är en urgammal religion som man ser i hela världen och det är denna religion mysterieskolan som alla våra ledare följer. Det är denna religion som formar utvecklingen av hela världen och det är därför man kan tycka att världen blir allt konstigare om man är på rätt sida om sanningen. Denna religion är och var det enbart prästerna i alla hedniska religioner förstod och hade kunskap. Framför allt visste de vad denna religion handlade om. medan den stora massan inte visste utan fick bara reda på en mycket förenklad version, i form av hedniska religioner och mytologier. Samt idag i olika agendor och rörelser som vi ser kommer och drivs igenom tack vare ett okunnigt och lurat folk.

Det är denna religion som ligger som grund för alla hedniska religioner i hela världen. Samt även den religion som alla hemliga sällskap följer. Så man kan kalla de hemliga sällskap för prästerskap som styr över oss. Men det finns även en djupare sanning i detta och det är vilka som finns på toppen.

Vilka är de som styr i bakgrunden och driver denna agenda. Det är inte som många som vet vilka dessa är och tyvärr så tror många att allt handlar om makt och pengar. Utan det är något helt annat och mer ondskefullt.

Dessa är personer som är influerade och styrs av satan. De som styr är faktiskt personer som man kan se som satans barn och de är de som får makten från satan och på så sätt driver satans agenda. De ser mer makt och pengar som medel för att uppnå sitt mål. Det är som det står i bibeln om odjuret som kommer att krossa allt och alla de som sätter sig upp mot denna makt.

Daniel 7:3 Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra.

Havet är en symbol för mänskligheten så dessa odjur kommer att uppstå bland människor och tjäna satan. Så bibeln är san om man vill förstå så inser man att det som står i bibeln kommer att hända.

Daniel 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Daniel 7:19 Därefter ville jag ha en tillförlitlig förklaring till det fjärde djuret som var olikt alla de andra, det som var så förskräckligt och som hade tänder av järn och klor av koppar och som uppslukade och krossade och sedan trampade det som återstod under fötterna.

Det är de som vi har emot oss och den enda vägen, ut ur detta är att återgå till ett kristet samhälle som är under guds beskydd. Vi ser dessa i maktposition över hela världen inte bara i väst eller USA utan i alla länder i dag. Som Exempel kina, Indien, Iran, USA, Ryssland, Frankrike helt enkelt alla länder med få undantag som Ungern med Orban och Polen, det är därför media hatar dessa länder.

De har ingen lojalitet mot sitt eget folk vilket man så tydligt ser framför allt i väst där ledarna inte sätter sitt folk främst. Utan hellre sätter andra folk före och andra agendor som globalism, hållbart samhälle, de påstådda klimatförändringarna. Samt denna massinvandring som tjänar till att förstöra de kristna länderna och skapa hat och skuld tynga människor när man anklagar oss hela tiden för att vara rasister och diskrimera andra folk. Vilket inte kommer att sluta förrän de fått sin utopi som kallas för den nya världsordningen.

Man måste förstå att det finns inga regler eller gentlemanattityd utan ett bottenlöst hat och ett spel utan regler. De kommer att göra allt för att få igenom detta och om det behövs mörda miljoner och till och med miljarder människor så kommer de att göra det. För de har sedan början av världen, hatat oss dessa satans barn.

Som det står i bibeln att de hatar oss utan orsak. För det är precis som det är. Vilket man märker om man läser deras attityder och åsikter.

Det är därför man ser allt detta hat mot de som har fel åsikter. De som har fel åsikter tystas ned, hånas och förlöjligas och uppmålas som onda personer. Hur ofta man läst om hur hemsk Trump var, eller att Ungern och Polen inte är riktiga demokratier. Eller allt hat mot SD och andra partier och privatpersoner som säger sanningen. Det vi ser i media och myndigheter idag visar tydligt vilka de tjänar. Varför man är så hatisk mot kristna, konservativa, intellektuella med fel åsikter. Det vi ser är odjuret från bibeln och hur de sakta men säkert tar ifrån oss rättigheter bit för bit.

De arbetar för att få en värld som enligt deras kommer vara en fantastisk utopi men som det står i bibeln. En värld som är rent ondskefull där folk tänkte enbart på sig själva och anser att de har rättigheter men inga skyldigheter.

Egoism är normen i dag och värre kommer det att bli och ingen bryr sig om andra om det inte gagnar en själv. Vilket är något man ser växa fram framför allt bland dessa ”woke”, vänsteraktivister, de som inte tycker om yttrandefrihet. Utan kan ses följa deras egna lagar gör vad du vill är rätt skit i andra.

Matteus-evangeliet 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Det är de som driver dessa agendor om klimatet, Covid 19, Vaccinering, feminism, socialisms och vill hela tiden visa oss hur hemsk kapitalism och marknadsekonomi är.

Tyvärr så följer många efter vad andra säger och går inte sin egen väg. För det är det man måste göra för att verkligen förstå denna värld och dess ondska.

Hur många vet och förstått att vi verkligen är nära det slut som står i bibeln. Som ett bevis på det är de tider vi lever i. Vi har krig och hör rykten om krig som att Ryssland ska invadera andra länder och kinas hot om att invadera Taiwan.

Matthew 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Vi ser hur finanssystemet, transportsystemet kollapsar sakta men säkert. Vi ser att priserna på livsmedel, bensin går upp vilket gör att transporter blir dyrare vilket i sin tur gör alla varor dyrare. Sedan blir det inte bättre att man höjer räntorna som slår mot huspriserna och hämmar investeringar. Sedan så har man problem med turismnäringen trots att man öppnar upp länder och restriktioner lättas upp och tas bort helt. Man gör allt för att göra det svårt att resa som med passen, med dess väntetider men troligen en ytterligare skapat problem som inte finns i verkligheten.

Varför blir det så här och svaret på det är att majoriteten lyssnar på fel källor och tänker inte själva. Utan är väldigt naiva och inte ifrågasätter, för de vet inte ens om att saker och ting är fel. Utan alla tänker kortsiktigt på sitt, vilket gör att det kommer att bli värre. Vi kommer att få det sämre men folk inser inte det förrän det är för sent. Folk lyssnar på fel personer och undviker det obehagliga så långt det går och det är därför vi har fått en värld som är som den är.

Matteus-evangeliet 16:18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Få har denna klippa som är gud, utan många är som löv i vinden, de bara följer efter allt som sägs och låter sig luras av ormen från eden.

När ska folk förstå sanningen och rata lögnen. Problemet är att man gör saker beroende på sin kunskap och vilka erfarenheter man har samt vilken personlighet och ego man har. Det verkliga problemet är att folk inte ifrågasätter allt och söker sanningen utan en massa förutfattade meningar som man fått av en världs alla lögner som finns. Ett bra exempel är dessa ateister som följer vad de tror en sanning i forskning och utveckling och anser att kristendomen är mot detta. Vilket inte är sant, det är ifrån gud som vi fått vår frihet, forskning, utveckling, välfärd. Det är för att vi blev befriade från satans tyranni i form av alla dessa hedniska religioner som faktiskt höll mänskligheten i som slavar. Alla hedniska religioner har en fin och trevlig fasad men i verkligheten är dessa en stor lögn, där massorna är lurade av detta prästerskap.

Eller denna agenda om att vi håller på att förstöra gjorden med att släppa ut CO2 som de påstår påverkar jordens klimat. Medan sanningen är att de som driver denna agenda anser att olja är jordens blod och kolet är dess lungor. Det är orsaken till att man driver detta med ”fossila” bränslen. Allt är religion och inget annat. Om vi skulle bry oss om jorden så skulle man tänka på alla skadliga ämnen, den onödiga skövlingen av skog och dödandet av naturens djur.

Vad folk inte vet är att de flesta agendor och rörelser finns just för en agenda och mål med denna. Vilket inte är vad de säger och vill att vi ska tro, att det är för vårt bästa. Sanningen är att de hatar oss och vill bli av med oss. Vi är ett problem och det är att vi förökar oss, förbrukar resurser från jorden. Utan de vill, Satans barn vill få jorden för sig själva och därför vill man få bort oss på alla möjliga sätt. Det är därför vi har svält, krig, dålig mat, dåliga mediciner, abort som man vill få oss att se som en rättighet, terror.

Den enda vägen för att vända detta är en återgång till kristna värderingar och en tro på gud. Inget annat kan rädda oss ifrån dessa för vi har ingen chans mot dessa. För det är precis som det står i bibeln att vi står mot ett högre makt och det enda skydd vi har är gud. Men enbart om vi följer guds vilja, inget annat.

Enda sättet att förstå vad som händer i världen är att vända sig till gud och be om förlåtelse och sedan be gud om att man vill förstå varför världen ser ut som den gör. Så att du blir vägled till de som talar sanning och kan se igenom en lögnare och därmed inte blir så enkelt lurad som idag.

Då kommer allt att bli mer som en öppen bok och du kommer att förstå!We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro