Frimureri

Ordo ab chao = Order från kaos

Ordo ab chao = Order from chaos.

The Mysteries

In every race and every clime,

Since the earliest days of Time,

Men have taught the Mystic Quest

Shown the Way to Peace and rest.

Bacchus died, and rose again,

On the golden Asian Plain;

Osiris rose from out the grave,

And thereby mankind did save:

Adonis likewise shed his blood

By the yellow Syrian flood,

Zoroaster brought to birth

Mithra from His Cave of Earth.

And to-day in Christian Lands

We with them can join hands.

J.W. (from J.S.M. Ward, The entered apprentice handbook)

Frimureri ett hemligt sällskap som få känner till men har större makt än man tror. Orsaken är att de arbetar i det tysta och gör inte så mycket väsen av sig, men det är något som de gör medvetet. Frimurare har en fasad utåt att de är en grupp personer som träffas och arbetar för det goda i samhället bl.a. ge bidrag till olika organisationer. Men vad tror frimurare på och vad för agenda och mål arbetar de för. De har sedan denna order skapades legat bakom många händelser och haft många medlemmar i maktposition. Bakom alla större händelser i världen så finns det ofta medlemmar inom något hemligt sällskap och oftast någon från frimureriet. Frimurare ett hemligt sällskap som aktivt arbetar för att påverka och manipulera samhället i en av de önskad riktning. De har legat bakom många revolutioner som exempelvis så var alla ledande personer i den ryska revolutionen frimurare. Men det är inte enbart frimurare som ligger bakom utan det finns många andra hemliga sällskap som har samma agenda samma religion och mål. Samt att frimurare har i sin tur skapat olika hemliga sällskap som har tjänat sitt syfte bl.a. Thule society som i sin tur låg bakom skapandet av det tyska National Socialist German Workers' Party NSDAP ett parti som gav Hitler makten i tyskland.

Another spin-off of the Golden Dawn was the Thule Society. It too was homicidal. Both the O.T.O. and the Thule Society were used as breeding grounds for the inner core of the Hitler movement.

Further spin-offs of Masonry include the Theosophical Society, or Co-Masonry, founded and headquartered in New York City in 1875 by Helena Petrovna Blavatsky, a Russian who joined both French and English Freemasonry. Her society is the mother of the New Age Movement. In 1887 Blavatsky moved to London. After Blavatsky's death in 1891, the Theosophical Society operated as the recruiting agent for the O.T.O. According to Maury Terry, the present-day recruiting agent for the O.T.O. is Freemason L. Ron Hubbard's Church of Scientology.

All conspiratorial players have been or are members of either the Masonic Lodge or its affiliate secret societies. The largest and most powerful mystery religion, or secret society as it is known today, on earth, Freemasonry permits all faiths and political parties within all nations to join its ranks without discrimination. The controlling mechanism of the conspiracy, the so-called Hidden Hand was, and still is concealed within the highest degree of Freemasonry, the 33rd degree Supreme Council, whose members include Jesuits, Jews, communists, aristocratic world bankers, members of the corporate elite, royalty, and sad to say, many pastors of Protestant churches.

Källa: Scarlet and the beast

Ett av deras mål är att få oss kristna att överge kristendom och bli mer öppna för alternativa religioner något som varit mycket framgångsrikt i Sverige där bara knappt 20% idag är troende kristna. Något som vi ser mer av och dess frukter av. En får ofta idag en känsla av att Sverige är på väg att gå under med alla problem, sprängningar, brott, korruption inom alla tänkbara områden. Enda sättet att vända trenden är att återgå till kristendom. Ett fel som dessa har är att kristendomen skulle vara en bakåtsträvande religion som att den är emot forskning och utveckling. Varför skulle gud vara emot att vi fick det bättre. Man måste förstå att det är oftast vi människor som skapar detta missförstånd. De som satte sig i vägen var just Vatikanen en kyrka som faktiskt på ett sätt skyddat kristendomen men på ett annat sätt hindrat kristendomen få sin riktiga yttring och praktisera riktig kristendom och få folk att förstå vad kristendom handlar om.

First of all its about a struggle between god/Jesus and Lucifer. Freemasonrys goal is to lure away people from beliving in Jesus.

Källa: Scarlet and the beast.

They are driven by their intense hatred of Jesus Christ and His Church. Whether they are conscious that their actions further the Adversary's goal of world domination is of no consequence. What is clear is that they consciously oppose all that is Biblically righteous. Masonic publications state that the God of Christians is evil. They accuse Him of opposing every human effort to advance in science. The flood in Genesis, the destruction of Babel, and the Catholic Inquisitions during the Middle Ages are all cited as prime examples of God's revulsion toward both science and other religions. In order to avoid persecution, Freemasons claim they must remain a secret society. Unlike Freemasons, righteous men and women of God desiring to reform Catholicism fought their battles in the open. They did not hide like cowards in secret societies.

Källa: Scarlet and the beast

Målet är att vi ska lämna kristendom och återgå till de gamla hedniska religionerna. För vad de vill är att återigen kunna se en värld som vi hade innan kristendomen kom. Ett samhälle som är totalt kontrollerad av ett prästerskap men denna gång är det deras samhälle. Det är egentligen vad ”new world order” egentligen handlar om. En återgång till ett förkristet samhälle. Ett samhälle som styrs med hjärnhand av dessa individer. Idag kan man se det som ett socialistiskt samhälle, socialism är en ideologi som inte handlar om egentligen ta hand om fattiga. utan ett en ideologi som faktiskt SKAPAR fattigdom och därmed lidande. Alla de inom socialismen som tror att de kämpar för vanligt folk, de fattiga, kämpar egentligen för de mäktiga och extremt rika för dessa innehar större delen av världens förmögenhet. Denna elit bryr sig inte om pengarna, för pengar är något de kan skaffa utan större problem själva. De äger och kontrollerar ju alla centralbanker. Utan det är deras mål som driver dom. De vill återgå till hur världen var en gång i tiden. De vet att vi människor behöver något att tro på ett högre väsen.

När de pratar om ”Brotherhood of Man” så menar de ett samhälle utan gränser och en världsregering där alla ses som en del av mänskligheten utan nationell tillhörhet, i ett globalt samhälle, det är vad man menar och har som mål. Samt ”Progress of Humanity” menar hur samhället alltmer blir manipulerat till att följa deras önskemål som det påstådda klimatförändringar som de vill få oss att tro är orsakad av oss människor, men som vanligt är något som tjänar deras syften.

Only the imbecile or the degenerate can really ignore the religious element in his own nature if he tries.

Källa: Mystic Masonry

This Great Secret, this Master's Word, was known to and preserved in the Mysteries of Antiquity, and is embodied and preserved in the traditions and symbols of Masonry today.

Källa: Mystic Masonry

But a far more important consideration remains to be noted. There is a tradition in the far East, and to be often traced more or less vaguely in the West, that the Great Lodge of the Magi, the Adepts, the Perfect Masters, known and designated also by many other names, has never ceased to exist; that this Lodge has often, though secret and unknown, shaped the course of Empire and controlled the fate of Nations. Knowing always the line of least resistance, and when and how to act, and having always in view only one object, viz., the Progress of Humanity and the Brotherhood of Man; despising fame and worldly honors, and working "without the hope of fee or reward," they have concealed their labors, and either influenced those who knew them not to do their work, or worked through agents pledged to conceal their very existence. But to Masons it should be of interest, as showing what it is to be indeed a Master Builder. It will reveal to them the meaning and goal of human evolution, and give them the unqualified assurance that that evolution is being now aided by those who know, as it has not been for many centuries. Such work has now become possible, because of a cycle of liberality and enlightenment, when the workers are not likely to be sacrificed to the Moloch of bigotry and superstition.

Källa: Mystic Masonry

No human being can know the future, much less manipulate it. Such an enterprise can be planned only gradually, stage by stage, and then only as the conspirators are "enlightened" by unseen powers. I think that is the eye over the pyramid shown in the one dollar bill.

Källa: Scarlet and the beast

Kan tilläggas att de hatar tre grupper i samhället de som står emot deras slutmål.

Kyrkan, kungen/staten och massan som är du och jag och det kan man se i filmer som The Matrix också där man på ett smart sätt uppmålar de tre agenterna som de onda. Det är detta dessa tre symboliserar. Men som så ofta så vill de få oss att tro att deras fiender är också våra fiender.

Each group or entity has its role and task. What allies the conspirators is their intense hatred of the old world order, and their mutual desire to establish a new world order in its place. The old world order is embodied religiously by Jews and by Christians (both Protestant and Catholic). Politically, the old world order is a term which describes the system by which Europe was governed before the modern revolutions. In the old world order, the Crown and Church ruled, with the Crown usually answerable to the Church.

Källa: Scarlet and the beast

Outside the churches and religious literature we hear less about religion nowadays. Indeed, many

otherwise good people seem to think religion obsolete ; a thing of the past ; a survival—where, indeed, it is admitted to have survived at all—of the dark ages. No greater mistake could possibly be made.

Källa: Mystic Masonry

The surface problems may have changed; organizations may have broken up or disappeared, but the vital issues not only remain, but were never more in evidence than today. Nor can it be otherwise so long as the essential nature of man remains unchanged.

Granting that such Masters exist, and that they are possessed of profound knowledge, that they are ready to help the world, the world must be ready and willing to receive such help, if it is to be benefited by it, instead of destroying its agents. Guided, then, by a complete philosophy; armed with a key to symbolism, and aided by these Grand Masters, the Lost Mysteries of Antiquity may be restored and made to tell their hoary secrets for the benefit of the coming age.

Källa: Mystic Masonry

Förutom att bedra och lura vanligt folk så lurar ordern de medlemmarna med lägre grader, för frimureriet lär ut sanningen till de som har nått de högre graderna medan de med lägre får veta det som räcker eller passar graden. För om de alla skulle veta det som högre grader vet så skulle troligen inte frimureriet ha så många medlemmar som den har.

Lodge. There are thousands of Masons, moreover, who realize that Masonry contains and implies far more than appears in the ritual and ceremonies of the Lodge.

Källa: Mystic Masonry

Tror man att frimureriet är skapat efter judisk tro så är man lurad något som frimurare är mästare på. Utan frimureriet tror på mysterieskolan eller mysteriereligionerna den religion som även kabbalisterna följer men som ligger som grund för den tro som frimurarna tror på. En religion som är i högsta grad en antikristen och anti judisk tro. Mysterieskolan ligger som grund för alla hedniska religioner inklusive islam. En shaman eller präst ifrån en hednisk religion skulle hellre stödja och hjälpa en frimurare av högre rang än sin egen stam för de tror faktiskt på samma religion.

Freemasonry is modeled on the plan of the Ancient Mysteries, with their glyphs and allegories, and this is no mere comcidence; the parallels are too closely drawn. Bro. Pike came to the conclusion, after long and patient investigation, that certain Hermetic Philosophers had a hand in the construction of the organization of Free and Accepted Masons, and if they embodied in its symbolism more than appears on the surface, and far deeper truths than the superficial student readily discerns, it was evidently designed that future generations should discern and use these profounder secrets. The evidence in this direction is not only conclusive but overwhelming, though only fragments of it can be here adduced. In brief, then, the real secrets of Freemasonry lie in its Symbols, and the meaning of the symbols reveals a profound philosophy, and a universal science, that have never been transcended by man.

Källa: Mystic Masonry

Modern Masonry is thus fast becoming, like its ancient prototype, a School of the Mysteries; the real Mystery being the origin and nature of the human soul, and the transcendent and immortal destiny of Man.

Källa: Mystic Masonry

Frimuriet är en del av det kända nätverket Illuminati liksom medlemmar av högre rang ifrån andra hemliga sällskap oavsett varifrån på denna värld de kommer ifrån inte enbart ifrån väst. Illuminati betyder upplyst en person som enligt deras syn är mer upplyst och insatt i vad som händer. Man kan säga att de ser sig som en av guds män på jorden.

The result is light or illumination. Such are the Illuminati.

Källa: Mystic Masonry,

De tror att Jesus enbart var en profet som alla andra något som vi hör i bl.a. islam. Islam en religion som Albert Pike så var under total kontroll av illuminati.

"This, in its purity, as taught by Christ himself, was the true primitive religion, as communicated by God to the Patriarchs. It is no new religion, but the reproduction of the oldest of all; and its true and perfect morality is the morality of Masonry, as it is the morality of every creed of antiquity."

>Källa: Mystic Masonry

Om frimureriets historia så tror många att det har sitt ursprung ifrån tempelordern och det kan mycket väl vara så. För hur tempelordern försvann med alla deras tillgångar.

To such a charge he would reply, first, that no well-authenticated history of Masonry is known to exist; there being only isolated facts, or fragments, recording the existence of certain organizations or movements at different times, and their disappearance on account of inward dissension or outward persecution. Then another movement would spring up, at another time and place, and perhaps under a different name, though evidently working on the same general lines. only to meet with a similar fate. One writer makes the statement that fully eight hundred different degrees have thus, from time to time, been introduced to the Craft as Masonic.

Källa: Mystic Masonry

Det finns mycket skrivet om frimureriet och dess historia. En sak är säker är att frimurare är de som ofta ligger bakom och styr olika händelser i samhället. De är med andra ord de som manipulerar mänskligheten i att tro och följa alla ideologier samt rörelser. För sanningen är att om vi ska kunna leva i ett fritt samhälle så måste vi vara mer uppmärksamma och inte låta oss luras och bedras så enkelt som vi gör idag. De är mästare på att ljuga och de har alla resurser som man kan få tag på för de har infiltrerat alla viktiga positioner i samhället. Ett bra sätt att se det, är alla symboler man kan se på olika organisationers loga.

Källor:

Mystic Masonry, The Symbols of Freemasonry and the, Greater Mysteries of Antiquity - J. D. Buck

Scarlet and the Beast - John Daniel

Morals and dogma – Albert Pike

Dessa böcker har jag för nedladdning för om ni vill läsa om detta själva.