Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har idag gått ifrån sin uppgift att vägleda och skydda svenska folket, den uppgift som den har enligt kristendomen. Kyrkans roll i samhället är att vårda varje individs själ och vägleda den till gud och sedan vara stöd och hjälp i det dagliga livet för kristna. Detta är något man inte ser så ofta idag, utan i stället så sysslar kyrkan med allt annat. Man praktiserar en kristendom som mer liknar new age är kristendomen, man bjuder in andra religioner som islam som är en antikristen religion.

Men detta är inte något nytt, det finns många kyrkor i världen som praktiserar kristendomen på ytan men tittar man in och läser deras tro så inser man att den inte fullt ut är kristen. Något som blir många kristnas fall, eftersom de oftast inte läser bibeln eller får den rätta läran om vad kristendomen handlar om.

Så det är inte konstigt att många idag lämnar kyrkan för den får mycket kritik om påstådda brott och hemskheter i historien. Några är sanna men tyvärr så ifråga sätts inte kyrkan om de verkligen då gjorde det som en kyrka ska göra praktisera kristendomen.

Själv så har jag aldrig känt någon dragning till kyrkan, religiös grupp eller någon församling, trots att jag är kristen. Orsaken är att de inte har en kristendom som tilltalar mig, eller som jag ser som kristendom utan, hela tiden så får jag en känsla av att många medlemmar är hycklare och falska, vilket jag har fått erfarenhet av. Något som gjorde en ledsen för så är det inte tänkt att det ska vara, utan borde vara tillmötesgående. Enda orsaken till att vara med i svenska kyrkan är att bevara kyrkorna och kyrkan med inte de som jobbar i den. Ja är medlem enbart därför och kommer att fortsätta med det samt hoppet om en vändning i kyrkan.

Det man ska göra med en kyrka är att inte se dom som kristna bara för att de kallar sig det utan ta reda på vad de tror på och läsa med bibeln lyssna på andra kristna utanför denna församling och ta reda på om den är en san tro som de har. Som alltid var ifrågasättande och ha kristendomen som bas för sig själv, sök efterhjälp av gud för att hitta riktiga kristna som följer kristendom och ingen avart, något som en majoritet av kyrkorna följer framför allt de stora kyrkorna där.

Kyrkans och kristendomens uppgift är att vägleda folket till gud för att de ska kunna återskapa kontakten med gud. Det är varför Jesus kom så att vi skulle bli fria.

Du kan söka sanningen om kristendomen själv vilket är bättre i början om man inte är säker och insatt i kristendomens budskap. Sedan om du hittar personer som tror och har liknande åsikter som du om kristendom.

Tänker skriva om olika kyrkor och varför du ska vara observant på alla kyrkor och eller sekter! För att beskriva i vad de skiljer sig eller är emot kristendomen.