Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Astrologi

Astrologi handlar om att man tror att allt som händer på jorden beror på hur himlakropparna (planeter, Konstellationer och stjärnor) är positionerade och hur de vibrerar. Att alla himlakroppar har sin specifika påverkan på oss, så mars påverkar oss på ett sätt medan Jupiter ett annat. En person som förstår Astrologi kan se framåt i sina diagram och vara beredda att kompensera för olika händelser eller tillstånd i sitt liv. Hindra eller stoppa sjukdomar, förutse vädret eller händelser som är på väg att inträffa. Samt även diagnostisera sjukdomar med hjälp av astrologi trots att läkaren inte är på plats utan kan vara på andra sidan av jorden och ställa rätt diagnos.

Man tror att planeternas position och hur de tillsammans påverkar oss har samma effekter som blandning av kemiska grundämnen.

Många av hedniska profeter, siare, Medium, andeskådare, spåkvinnor, klärvoajant var astrologer.

I boken om Enoch så kan man läsa att de fallna änglarna gav människan kunskapen som kallas för astrologi.

And there arose much godlessness, and they committed fornication, and they were led astray, and became corrupt in all their ways. Semjâzâ taught enchantments, and rootcuttings,

Armârôs the resolving of enchantments, Barâqîjâl, (taught) astrology, Kôkabêl the constellations, Ezêqêêl the knowledge of the clouds, 〈Araqiêl the signs of the earth, Shamsiêl the signs of the sun, and Sariêl the course of the moon. And as men perished, they cried, and their cry went up to heaven.

Astrologi har nära kopplingar till hermetisk filosofi, kabbalism och alkemi eftersom dessa delar inom mysterieskolan flyter ihop. Det är som inom hermetism filosofi där man anser att det som händer ovan oss påverkar oss härnere. Ju mer man läser om astrologi är att den verkar mer vara ett direkt ursprung eller gren från hermetisk filosofi som har många likheter.

Since ancient times, sages gazed at the stars, admiring their heavenly glow and attributing them godly powers, based on their effect on humans. Before the Great Flood, Saturn was regarded by all mankind as the supreme god and ruler of the kings. Occult researchers affirm that Saturn ruled the kingdom of Atlantis and became the divine ancestor of all earthly patriarchs and kings. The cult has been perpetuated through numerous gods during Antiquity:

“Chronos, or Saturn, Dionysos, Hyperion, Atlas, Hercules, were all connected with ‘a great Saturnian continent;’ they were kings that ruled over countries on the western shores of the Mediterranean, Africa and Spain. ”

Källa:Baldwin, Prehistoric Nations

Vi har trots all ny teknik och forskning praktiserat astrologi utan att veta det men det är något som vi har gjort i alla tider. Vi tror att vi gör någon got men eftersom vi inte vet så gör man ofta fel. Hela vår värld är lika dan. Ju mer man tittar ju mer lögner och bedrägeri hittar man.

Saturn är ett annat ord för satan samma som saturnalia var en högtid som man firade.

En av de mer inflyttande planeterrna var Saturnus som de upplysta kallade Superiorum Altissimus för att den var den högsta av alla sju, vilket betyder att dess vibrationer var mer starkare och därmed dess inflytande i åra liv större.

You might not know it, but the entire world has been worshiping Saturn for thousands of years. The cult has never stopped and its rites are still present to this day. Saturn, dubbed the “Lord of the Rings”, is the reason why we exchange rings at weddings or put halos on the heads of godly people. This article exposes the attributes of the god Saturn and the perpetuation of his cult through in pop culture.

Källa:Baldwin, Prehistoric Nations

Horoskop

Ordet horoskop härstammar från de grekiska orden "Hora" och "Scopos". Hora betyder tid medan Scopos betecknar observatör. Horoskop och astrologi går tillbaka till mer än 3000 år, och började förmodligen användas i Babylon troligen mycket tidigare. Horoskopet är ett diagram som visar positionerna för solen, månen och planeterna vid tidpunkten för en persons födelse. Diagrammet används av astrologer för att förutsäga händelser baserat på individens födelsetid.

Horoskopet är baserat på övertygelsen att solens och planeternas plats vid födelsetiden har betydelse för människans liv. Individens framtida öde kan följaktligen profeteras beroende var de föddes.

Horoskop kan ses som en karta. Eftersom horoskopet är för varje individ en vägledning, för de tror att om man kan astrologi så kan man parera och undvika eventuella problem som kommer. Genom att man kan använda sin sinnesförmåga, sinne, styrka, energi och fånga sådana element och på ett intelligent sätt manipulera varje vibration och omvandla eller transformera den och göra det till en möjlighet för gott, för framgång och för sin utveckling. De tror helt att man kan påverka sitt öde genom att gå igenom sitt horoskop för att få framgångar.

individernas horoskop skiljer sig åt för var och en eftersom platsen, tidpunkten för födelse och datum är olika för varje person. Astrologi försöker förutse planeternas effekt på individen. Även om alla planeterna ligger långt borta från jorden, ska de påverka individernas öden och framtid. De kontrollerar också nationernas öde. Du har många olika horoskop beroende på land. Det finns indiska, kinesiska, västerländska och andra former av horoskop.

Zodiac

Det engelska ordet zodiac härstammar från zōdiacus, den latiniserade formen av den forntida grekiska zōidiakòs kýklos vilket betyder cykel eller cirkel av små djur.

Det finns 12 stjärntecken, och varje tecken har sina egna styrkor och svagheter, sina egna specifika egenskaper. Genom att analysera projektion av planeternas position, och solen och eventuell mån förmörkelse vid födseln. Astrologi kan ge oss en glimt av människans grundläggande egenskaper, preferenser, brister och rädslor. Var och en av de 12 horoskopskyltarna tillhör ett av de fyra elementen - luft, eld, vatten och jord. Dessa element representerar en väsentlig typ av energi som verkar i var och en av oss. Dessa fyra element hjälper till att beskriva de unika personlighetstyper som är associerade med astrologiska tecken. De fyra zodiakelementen uppvisar djupt inflytande på grundläggande karaktärsdrag, känslor, beteende och tänkande.

De olika stjärntecken indelade efter element.

Fire: Aries, Leo, Sagittarius

Earth: Taurus, Virgo, Capricorn

Air: Gemini, Libra, Aquarius

Water: Cancer, Scorpio, PiscesWe live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro