Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - KristendomMin databas över intressanta böcker, dokument, videos och ljudfiler som jag tycker är informativa och ger kunskap om varför världen ser ut som det gör.

Dokumneten är sådana som jag hittat på nätet, Youtube och liknande. Anledning till att jag skapat denna databas är att kunna vara säker på att dessa dokument inte försvinner. Utan hela tiden kunna veta att jag ska kunna få tillgång till dessa när jag vill. Flera av dessa har försvunnit och riskerar att tas bort.

Det enda sättet att riktigt inse vad som händer är att läsa böcker, dokument, videos och lyssna på intressanta personer och lyssna på båda sidor, uteslut inget och tro inte blint på det du läser eller hör, sök dokumenterade fakta. Sedan se hur samhället ser ut, vem är det som styr, vem som tystar folk, vem som är öppna och accepterar andras åsikter, sortera ut lögnarna.

We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen