Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - KristendomHemliga sällskap

Hemliga sällskap något som faktiskt har funnits långt tillbaka i vårt samhälle och alltid varit de som styrt. Hemliga sällskap var ofta i ett samhälle de som hade makten bakom en regent i form av en kung som var egentligen en utbytbar person som styrdes av detta sällskap. De var de som bestämde allt för de hade all kunskap, kontakter och visste saker och ting och de kunde bestämma över liv och död. Samma sak ser man även idag, det är medlemmar i dessa sällskap som bestämmer riktningen i ett samhälle och inte någon politiker.

Esoterisk och exoterisk

Hemliga sällskap är något som många inte tänker på förutom de som är medlemmar. För många är detta något som inte är intressant, andra något som väcker nyfikenhet och andra misstänksamhet eftersom man inte vet vad dessa sysslar med. Men en sak är säker, att många medlemmar av olika hemliga sällskap har ofta om inte alltid varit i närheten, styrt eller skapat händelser i våra liv. Men det som är intressant är vad de egentligen sysslar med för de har en yttre och en inre del.

Den yttre är det man visar upp för allmänheten de har ofta en förklaring att de sysslar med att hjälpa samhällets fattiga och utsatta att de är en organisation som sysslar med välgärningar. I de gamla hedniska samhällena så lärde man ut den exoteriska delen medan man behöll kunskapen inom sällskapet för man ansåg att vanligt folk inte skulle kunna hantera deras kunskap på rätt sätt. De ansåg till och med att decimalsystemet inte skulle läras ut

Men deras inre sysslar med ritualer och styr samhället med att influera samhället och driva det i en riktning och är involverad i att ändra samhället i deras önskade riktning.

Baserad på religion

Alla hemliga sällskap har en och samma tro och samma mål oavsett var detta hemliga sällskap finns i denna värld. De har samma tro oavsett om de öppet säger sig vara kristen, jude, muslim, hindu, buddist eller en annan religion. För egentligen så följer de inte denna religion utan de följer sin religion som har många olika namn men ofta går under namnet mysterieskolan, mysteriereligionerna som har många grenar bl.a. kabbalism.

Deras tro är mysterieskolan som i sin tur ligger som grund för alla hedniska religioner eller alla icke bibliska religioner.

Modern Masonry is thus fast becoming, like its ancient prototype, a School of the Mysteries; the real Mystery being the origin and nature of the human soul, and the transcendent and immortal destiny of Man.

Mystic Masonry, The Symbols of Freemasonry and the, Greater Mysteries of Antiquity - J. D. Buck

World democracy was the secret dream of the great classical philosophers. Toward the accomplishment of this greatest of all human ends they outlined programs of education, religion, and social conduct directed to the ultimate achievement of a practical and universal brotherhood. And in order to accomplish their purposes more effectively, these ancient scholars bound themselves with certain mystic ties into a broad confraternity. In Egypt, Greece, India, and China, the State Mysteries came into existence. Orders of initiated priest¬philosophers were formed as a sovereign body to instruct, advise, and direct the rulers of the States.

Medlemmarna i dessa hemliga sällskap har samma mål för hela mänskligheten. Detta samhälle som de arbetar för att infria kallas new world order eller brotherhood of man är deras slutmål, ett samhälle som kommer att styras av ett prästerskap som har total makt, det är deras utopi. Men som Soros sa kommer att se olika ut beroende på var man kommer.

And so it is from the remote past, from the deep shadows of the medieval world as well as from the early struggles of more modern times, that the power of American democracy has come. But we are only on the threshold of the democratic state. Not only must we preserve that which we have gained through ages of striving, we must also perfect the plan of the ages, setting up here the machinery for a world brotherhood of nations and races. This is our duty, and our glorious opportunity." -- Manly P. Hall

Enbart lojalitet till andra medlemmar

En person ifrån ett annat hemligt sällskap och från frimureri har mer gemensamt med varandra oavsett ifrån vilket land eller ras de har som sitt ursprung. Så en afrikan och en vit som är medlemmar i hemliga sällskap stödjer hellre varandra än en annan person ifrån samma land som inte är med i ett hemligt sällskap. De har ingen lojalitet emot sitt eget land eller folkgrupp, utan de som är medlemmar ser sig som bröder och faktiskt som sin egen grupp eller till och med ras. De ser sig som mer högtstående varelser än vad vi vanligt folk. Så det är därför de beter sig som de gör, de kan vara rasister och hata andra men så länge de är med i gruppen så är de på rätt sida och utan synd.

Symboler ett sätt att kommunicera

Medlemmar använder sig av symboler för att förmedla att de är medlem i ett hemligt sällskap, ett sätt att kommunicera med varandra utan att vi vanligt folk förstår. Ett sätt för de ska kunna arbeta i det fördolda så att de kan arbeta bakom ryggen på oss. För de måste hjälpa varandra för som i ett exempel affärsförhandling en köpare ska köpa in en tjänst ett kontrakt, ett bygge etc.. den leverantören som är medlem i ett hemligt sällskap ska får ordern enligt de regler sällskapet har. Något som ofta händer men eftersom flera av de som sitter och bestämmer så får inte andra veta om detta. Men symboler används även att förmedla tillhörighet även ifrån antiken så att de som läser om detta förstår medan vi andra inte inser vikten av denna symbol.

Masonry deals largely with the ethics and symbolism of the Ancient Mysteries.

the real secrets of Freemasonry lie in its Symbols, and the meaning of the symbols

reveals a profound philosophy, and a universal science, that have never been transcended by man.

Mystic Masonry, The Symbols of Freemasonry and the, Greater Mysteries of Antiquity - J. D. Buck

By preserved symbols we can know that it is from the remote past, from the deep shadows of the medieval world, as well as from the early struggles of more modern times that the power of American democracy has come." Manly P. Hall

“When the human race learns to read the language of Symbolism, a great veil will fall from the eyes of men. They shall then know truth and, more than that, they shall realize that from the beginning truth has been in the world unrecognized, save by a small but gradually increasing number appointed by the Lords of the Dawn as ministers to the needs of human creatures struggling to regain their consciousness of Divinity.” -- Manly P. Hall, Melchizedek and the Mystery of Fire

Is the American eagle actually a Phoenix? Selection of the fabulous bird of the ancients seems to have been the intention of the designer of our nation's Great Seal. The Phoenix is the symbol of the Reborn in wisdom. ... The design on the reverse of the Great Seal is even more definitely related to the Order of the Quest. The pyramid and the all-seeing eye represent the Universal House surmounted by the radiant emblem of the Great Architect of the Universe .... These three symbols in combination is more than chance or coincidence.

"All symbols have their origin in something tangible, and the Phoenix is one sign of the secret orders of the ancient world and of the initiate of those orders, for it was common to refer to one who had been accepted into the temples as a man twice-born, or re-born. Wisdom confers a new life, and those who become wise are born again.

The Phoenix symbol is important in another way, as an emblem among nearly all civilized nations of royalty, power, superiority, and immortality. The Phoenix of China is identical in meaning with the Phoenix of Egypt; and the Phoenix of the Greeks is the same as the Thunder Bird of the American Indians." -- Manly P. Hall

Symboler kan ses som ett språk som gör att man kan se vilka som är medlemmar och på så göra sig förstådd av enbart de som är utvalda. Dessa symboler kan vara allt ifrån färger, företags logor, olika former av symboler, ljud, handrörelser.

Initieringen i hemliga sällskap

Anledning till att man har olika grader i de olika sällskapen är att man anser att man går ifrån djuriska – människa – guds status. För de anser att vi vanliga följer våra djuriska behov eller instinkter som betyder egentligen att vi lever som djuren att vi har dessa behov, mat, husrum, socialt, sexuella behov. Medan de går vidare och utvecklas till en perfekt människa och en gud. Eller som de tror att de har återskapat relation till den absoluta guden eller deras form av räddning.

The creation of that the first is symbolizing light, The which breaks of Christos into the darkness light man's and and of turns sin his attention to ignorance ward a higher life.

This Light shines in the darkness of the unawakened Soul and the darkness comprehendeth it not; it moves like the Spirit of God over the face of the restless waters of humanity and awakens to life that which is latent therein. The darkness is pregnant with the potencies of all things, both good and evil, which at the breaking forth of the light become energized with new life and begin their slow evolution toward perfection. As with the earth when God said, "Let there be light," so with the candidate.

Källa: Voice Of Isis - Harriette A Curtiss, Homer Curtiss

De som styr

De är de som styr, man kan se att många som sitter i maktposition är personer som är medlemmar i dessa hemliga sällskap och de finns inom politik, företagsledare och ägare, styr med hjälp av olika former av stiftelser, inom mellanstatliga organisationer som FN och EU. Orsaken är att de arbetar mot ett mål och att få sin utopi att bli verklig. Men frågan är vilka är det som sitter i toppen varifrån har de fått sin tro och vem är det som styr i den absoluta toppen. De som sitter i toppen är personer som följer den mysterieskola som var grunden för alla hedniska religioner och har suttit i makten i tusentals år innan Jesus kom och tog den ifrån dom genom kristendomen och arbetar för att återfå den. Det är det som är new world order. I denna religion är kabbalism en del av inte hela.

Agendan

Agendan är att återgå till det samhälle vi hade innan Jesus kom och innan industrialismen, för de anser att båda är av ondska och att vi ska återgå att se ”moderjord” som något heligt. Helst så ville de att vi skulle leva som vi jorden för i jordbrukssamhällen i djup fattigdom. Men den framtid de vill få oss att vilja leva i är ett kollektivt samhälle där man förbrukar så lite resurser som möjligt. Därför kan man se att i kommunistiska samhällen är så fattiga för det är målet. Är samhället rikt så förbrukas det mycket resurser så vi ska bli fattigare.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro