Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /customers/4/c/e/attfinnasanningen.se/httpd.www/hem_huvudmeny.php on line 3


Vad korsfästelsen symboliserar

Korset och Jesus korsfästelse och vad den verkligen symboliserar. De två som blev korsfästa har tillsammans med Jesus en symbolisk betydelse som man faktiskt ofta inte tänker på. De två symboliserar gott och ont personen på vänster sida det onda och den till höger det goda. Jesus mitten och kan ses som en medlare mellan den goda och den onda sidan.

Korset symboliserar en väg ut för den rättrogne den som vill återförenas med gud och som det står i bibeln så är det enbart ett blodsoffer som kan återställa efter Adams och Evas överträdelse. Genom att Jesus offrade sig som ett blodsoffer genom korsfästelsen så gav han oss människor en väg ut och en väg till återförening med gud.

Korsfästelsen

Mar 15:27 Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida, den andre på hans vänstra.

Den onde - Lukas 23:39 En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: "Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss!"

Den gode - Lukas 23:40 Men den andre tillrättavisade honom och sade: "Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom?

Lukas 23:41 Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont."

Lukas 23:42 Och han sade: "Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike."

Och han fick sin belöning för sin tro och ånger för sina brott.

Lukas 23:43 Jesus svarade: "Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset."

Bilden symboliserar vad som egentligen hände och vad den betyder för oss människor. Innan Jesus kom till jorden så hade vi tron och räddning genom lagen och den gällde enbart de som följde förstatestamentet. Sedan kom Jesus och gav oss tron genom anden som gav alla människor på jorden en möjlighet till räddning ifrån helvetet oavsett om de var judar eller hedningar. Den nedre delen av korset symboliserar att människan var förlorad och på väg till helvetet sedan har vi markytan och symboliserar vår fysiska existens på jorden. Men sedan kom Jesus och gav oss en möjlighet till räddning, eftersom han bröt igenom vad man kan kalla barriären eller hindret för vår slutliga räddning och återförening med gud. För det är enbart genom Jesus människan kan få räddning och en återförening med gud genom den helige anden. För borttager man det så har man ingen möjlighet till räddning.

Födseln in i denna värld

Vi människor föds in i en dualistisk värld där både gott och ont finns och vi kan i våra liv välja väg. Detta val är något varje människa måste göra i livet, det är det viktigaste valet vi kan göra, för det är allt som betyder något under hela våra liv. Var vi hamnar efter den fysiska döden. Bryr man sig inte och är ateist eller följer någon hedniska religioner som hinduism, buddism och många andra och faktiskt islam. Dessa religioner har inte denna tro på Jesus och varför han kom och de har därför inte möjligheten till räddning.

Röd symboliserar själen.

Blå symboliserar den fysiska kroppen.

Den onda sidan har sitt ursprung ifrån Kain och den goda sidan från Adam. Sedan så är det upp till oss vilken sida vi väljer Adam – gud och sanningen eller Kain – satan och lögnen.

Den gode följer gud. Den gode är mot andra omtänksam, barmhärtig.

Den onde följer satan. Den onde tänker bara på sitt eget bästa, vill stå i centrum, pratar negativt om andra, girig, lögnare.

Sanningen pekar uppåt till himlen och lögnen pekar nedåt till helvetet.

Sanningen är den sidan som har sitt ursprung hos gud och följer honom, de följer inte sin egen väg utan guds väg. De vet om att det är gud som bestämmer och som ger människan allt gott i livet. Något man kan se idag de som följer bibelns gud har fått en bättre levnadsnivå medan de som inte har gjort det har det mycket sämre. De som följer gud som gör allt öppet och upprätt. En person som inte ljuger och känner att det tar emot och känns fel att göra något fel.

Lögnen är de som vill fortsätta i sitt uppror emot gud och vill leva efter sitt eget huvud och värderingar, tror inte på gud och är ateister. De som följer satan tycker inte det är fel att stjäla, lura, tala illa om andra, egoistiska, hatiska, arroganta, manipulera. Denna sida följer efter satan och deras väg och anser i sin tro att de är de som gör rätt. De vänder sanningen till lögn genom att alltid vända upp och ned och tvärt om och förvanska sanningen och kallar det sanning. Ofta tycker denne person att den är god men lever utan gud så personen lever utan gud och därmed i ondska även om den gör goda gärningar men ofta för att faktiskt göda sitt ego och kunna stå i centrum och få andras beröm.

I andra religioner så följer man faktiskt satan och en sak jag insett är att guds och satans regler är ofta väldigt lika med oftast små skillnader för sanningen är att satan måste följa guds lagar men han har gjort en del egna förändringar där han kunnat. Oftast vänt på vad som är rätt och gjort tvärt om, något som man kan se idag om man läser bibeln och sedan se vad man uppmuntrar oss att göra så är det ofta tvärt emot bibeln.

Räddning släpper kroppen och får den helige anden – båda pilarna pekar uppåt. Har även en annan innebörd, att om man lever utan helige anden så kommer man inte att kunna vända omvända sig till sanningen. För att få den heliga anden så måste man be gud om förlåtelse och döpa sig i tro.

En person som lever i anden med den helige anden och har gjort sig av med det fysiska eller demonen eller kedjorna i sitt och är fri. Även om personen lever i denna värld och har en fysisk kropp. Så följer denne gud.

Vägen till gud ligger således öppen och kan nås av vem som helst som vill och när du vill. Vad som behövs för att man ska komma till himlen är bön om att be om förlåtelse och även döpas i tro. Orsaken är att den historia om vad som hände i eden är mer en historia och säger inte fullt ut vad som hände samt varför vi måste be om förlåtelse. Som jag förstått så var det vi, vi människor som lever idag, är de fallna änglarna som satan drog med sig i fallet. Vi valde att följa satan och gud har åter get oss en möjlighet att inte följa satan för det fanns några bland dessa som inte var 100 säkra på vad de gjorde och följde med. Det är vad historien om eden handlar om. Det är det vi ska be om förlåtelse för. Det är därför Jesus kom och gav oss återigen en chans att komma tillbaka till himlen eden, att återigen förenas med gud att återställa allt.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro