Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Symboler kan ha två betydelser beroende på dess ursprung, kristendom eller mysterieskolan

En sak jag lärt mig sedan jag började ta reda på sanningen om varför världen är som den är. Att saker och ting oftast inte är som man tror. Samma sak är det med alla former av symboler.

Ofta gör man misstaget och tror att en symbol har en betydelse och att alla som använder det är onda. Men så enkelt är det inte, utan en symbol har ibland flera betydelser, beroende på vem som använder det.

Symboler har man använt i tusentals år från de som levde i grottor till i dag. Ofta ser man olika former av företagslogor, statyer, byggnader, texter som faktiskt symboliserar något, ofta en tillhörighet men har ofta en djupare innebörd.

Symboler utgör ett språk som enbart medlemmar i olika hemliga sällskap och de som är så att säga insatta i vad dess mening och vad de verkligen symboliserar. En symbol har ibland flera betydelser och ju högre grader en medlem är i ett hemligt sällskap får, så får denne mer kunskap om vad symbolen verkligen symboliserar. Något som ofta är helt annorlunda än vad vanligt folk tror. Som ofta gör fel antaganden då den tror att symbolen har enbart en betydelse.

Symbolism is an instrument of knowledge and the most ancient and fundamental method of expression, one which reveals aspects of reality which escape other modes of expression.

Although the full portent of the symbol cannot be captured and imprisoned within the confines of any encyclopaedia or written word, there exists, nevertheless, a large body of symbolism which has become traditional over the ages and which constitutes an international language transcending the normal limits of communication.

Källa: An Illustrated Encyclopaedia Of Traditional Symbols - J C Cooper

This Great Secret, this Master's Word, was known to and preserved in the Mysteries of Antiquity,

and is embodied and preserved in the traditions and symbols of Masonry today.

It is the ethical precepts inculcated in the Lodge and so largely practiced by the craft, more than all else, that open the higher intuitions of man, and so enable him to grasp and finally comprehend the higher problems concealed in the profound symbolism of Masonry. Modern Masonry is thus fast becoming, like its ancient prototype, a School of the Mysteries; the real Mystery being the origin and nature of the human soul, and the transcendent and immortal destiny of Man.

Symbolism of the Ancient Mysteries. The writer believes that through the well-timed efforts of Masons today the grandest achievements in knowledge ever gained by man, which were originally concealed in the Greater Mysteries of Antiquity, and in time became lost to the world, may be again recovered. In the strictest sense this knowledge has never really been lost, as there have always

existed those who were possessed of the Great Secret . It was originally veiled in order to conceal it from the profane, and written in a universal language of Symbolism that the wise among all nations and throughout all time might read it, as it^were, in their own language. It was also written in parable and allegory, so that the unlettered and common people might not be deprived of its wise precepts, and of its force in shaping character, dissipating ignorance, and inspiring hope. This Ancient Wisdom is the fountain from which Masonry takes its rise. The true Science of Symbolism in time became lost; the Temples of Initiation fell into decay, or were destroyed by priests and potentates, jealous of their influence. For many weary centuries men have been trying to recover the lost key and to restore the ancient wisdom from the parables and allegories in which it had been concealed .

Källa: Mystic Masonry, The Symbols of Freemasonry and the, Greater Mysteries of Antiquity - J D Buck

Men det är fel för en symbol kan användas av olika grupper som kristna och de som följer mysterieskolan. Även om en symbol har i många fall en liknande betydelse utifrån deras tros uppfattning av symbolens betydelse.

Ett bra exempel är Sankt Göran och draken som man kan finna inom både kristendom och mysterieskolan. För dessa symboliserar kampen mellan gott och ont. Det är bara det att för en kristen så är de som följer mysterieskolan draken och ondskan, medan för en medlem i ett hemligt sällskap så symboliserar kyrkan draken och ondskan. För de har en totalt olika syn på hur man ska leva. De ser båda sig som goda och den andre som ond.

Ett annat exempel är alla dessa obelisker som har ett symboliskt värde både för kristna och de som följer mysterieskolan.

Dessa obelisker symboliserar både bibelns livets träd och det kabbalistiska livets träd. Skillnaden är vad livets träd betyder för dessa olika grupper. I bibeln så hatar gud den hedniska asherapålen för den symboliserar inte det om gud vill att den ska symbolisera. Utan satan har gett denna symbol mening som den inte har, man kan säga att man har vridit guds sanning till satans lögn. Vilket man så ofta märker när man läser om mysterieskolan. Man har helt enkelt gjort en egen tolkning av symbolen som inte stämmer fullt med sanningen.

Inom islam så slänger man en sten på denna obelisk i tron att den symboliserar ondskan, vilket är helt fel.

Så mitt råd döm inte utan att veta vad en symbol verkligen symboliserar. Ta reda på om det finns en kristen betydelse och även dess betydelse från mysterieskolans synvinkel.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro