Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Vad frimurarnas 33 grader symboliserar

Man har läst mycket om vad frimurarnas 33 grader symboliserar och varför man genomgår dessa 33 steg. Det handlar om en väg från att vara död till att återkomma till himlen. Målet med den sista graden är att bli en gud eller att lämna denna fysiska värld och komma in i den värld vi inte ser. Det är

precis samma sak som de som tror på bibelns gud. En form av räddning från helvetet, men de tror inte på något helvete. Det är därför man lätt tror att det handlar om samma religion och att bibeln är en kopia på mysterieskolan. Men dessa likheter är mest på ytan för tittar man noga och läser om dessa religioner så inser man att så inte är fallet. Mysterieskolan och bibeln har två helt olika källor eller ursprung.

Vad är frimurarnas olika grader och varför går man igenom en flera års process eller väg. Eller mer korrekt man passerar en port till en högre nivå av medvetande och kunskap. En ökad kunskap om vad denna värld handlar om.

En sak man ska veta, är att alla som är frimurare följer inte denna religion utan ser medlemskapet det mer som ett brödraskap där man har affärsrelationer och vänskap med varandra. Dessa går inte så högt i grader utan stannar på de lägre.

De 33 graderna inom frimureriet är en symbol för de initierades väg från att vara döda, till att återkomma till något som de ser som det absoluta en form av gud men inte den guden som finns i bibeln utan mer en kraft, med ett eget medvetande.

Genom arbete med att skaffa sig kunskap om vad denna värld handlar om och vem/vad som är gud i deras ögon. Till skillnad från kristendomen där du behöver bara be till gud om förlåtelse så tror frimurarna att man måste skaffa sig kunskap eller gnosis.

Graderna kan ses som en omvänd skapelseberättelse, de ser skapelsen som en väg från det gudomliga till vår fysiska värld. Denna väg nedför ser de som fallet eller när Lucifer föll från himlen. Så de arbetar sig med kunskap en väg tillbaka till det ursprungliga.

Graderna symboliserar vägen och arbetat med att komma tillbaka till himlen och bli gudar igen. Tillsammans med alla de andra gudarna som man har i hednisk religion. De ser bibelns gud som en av dessa gudar. Men de ser bibelns gud som en ondskefull gud som förslavat människan och de ser Lucifer som befriaren.

Varje grad är en symbol för en port till ett nytt stadie av kunskap eller gnosis.

Varje grad är en symbol från att man går ifrån den fysiska världen och till en mer andlig och spirituell värld.

Varje grad är en symbol för att personen kommer närmare att bli en gud.

The reason for this is not only the peculiar religious teachings derived from Pasqually but also the marked religious life that the members were expected to live, which is referred to in the name of the order: “chosen priests,” from the Hebrew Cohen,meaning priest. Pasqually’s teachings center around the Gnostic idea of the Fall of Man through which humankind became separated from God . Through the initiatory system of the order the members were expected to reverse the fall and make an upward journey in which the seven degrees of the order (not counting the three Craft Degrees) corresponded to the seven gifts of the Spirit. The final goal of the initiatory process was “reintegration,” a return to the primitive and primordial state of man characterised by union with God . The theurgy employed in the order was a means to this goal, through which divine energies were invoked and the communion with good spirits was sought.

Källa: An Introduction To The High Degrees Of Freemasonry - Henry Bogdan.pdf

Bild som visar kabbalismens version och syn på Lucifers fall ifrån himlen.

Så allt handlar om att kunna komma tillbaka till himlen. Men då på deras sätt och inte bibelns. Man tror att man kan komma tillbaka till gud genom sitt arbete då man skaffar sig kunskap. Denna kunskap är från mysterieskolan som kabbalism, alkemisk, hermetisk och astrologi. Då menar jag inte den bild vi fått den yttre exoteriska utan den inre och esoteriska biten som enbart prästerskapet vet om.

Varje steg eller grad är egentligen symbol för en port in i en ny nivå av förståelse och kunskap.

Representerar vägen till himlen

De 3 första graderna som man har i blue logde är en symbol för den fysiska världen eller materia. Som representeras av de fyra alkemiska elementen, eld, luft, vatten och jord.

The number of the steps is the combination of the Trinity and of the four elements, representing matter.

Det börjar när en person som vill bli frimurare kommer in i en frimurare lodge. Det är faktiskt den första porten som personen går igenom och kan ses som grad 0. Elementen är 4 st men den det element som anses stå lägst jord har graden 0 sedan så kommer de tre andra elementen luft 1, vatten 2, eld 3.

Sedan så kommer de sju planeterna som kan ses som att personen lämnar den fysiska världen och kommer upp i en värld som ses mer spirituell och gudomlig. Planeter använd mycket inom ockultism.

Zodiak är en symbol för universum och en symbol att man uppnått en mycket högre spirituell nivå.

Olika former av livets träd, som finns i världen. Avbildad som människans organ, i parker eller pyramider, obelisker.

Deras slutmål är att återigen bli gudar, som vi en gång var. Men detta är det som lucifer sagt till dem att så är det. Vilket är bara en lögn, vilket de en dag tyvärr kommer att inse.

I den första graden så är kistan är en symbol för ett uppvaknande. Man återföds, en version av kristendomens dop då man föds in i gud. Man kan se detta som en form av dop då man återförs till att tjäna satan. Eller som en svart baptism. Till skillnad till kristendomens vita baptism då man rensas ifrån ens synder och återkommer till bibelns gud.

Efesierbrevet 5:14 för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: "Vakna, du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig."

En orsak till att man använder kristna symboler och kristna vägar är att förlöjliga och visa att det är de som har sanningen och makten i världen. Det har också som uppgift att kunna smälta in i det samhälle dessa hemliga sällskap finns oavsett om det är mellanöstern, Asien, Europa eller Afrika.

De som inte har vaknat upp betraktas som döda eller som zombies.

Denna kista används i grad 1 och kan ses som börja av en spirituell resa ifrån materia döden till gud eller det andra livet.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro