Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Valet ta vaccinet eller förlora jobbet

Man hör allt oftare att man ger folk ett ultimatum ta vaccinet eller förlora jobbet. Än så länge inte i Sverige men med stor sannolikhet så kommer det till Sverige inom snar framtid.

Men en sak som man ska veta är att detta kommer gradvis. Först något mindre begränsningar i folks liv som att hindra ovaccinerade att inte få gå på restaurang som inträffat. Men sedan så kommer det alltmer och hårdare straff för de icke vaccinerade. Inom en snar framtid så kommer man att ta ifrån en allt om man inte tar vaccinet och det kommer att bli så i hela världen om man inte lever som en emeriti någon stans där myndigheterna inte bryr sig om de som bor där.

Detta vaccin och vad detta är blir mer tydligt, då man vill införa ett vaccinpass som flera länder har infört då man stänger ute ovaccinerade från jobb framför allt sjukvård, restauranger. Men det kommer att spridas vidare till andra delar och man kommer att få oss att se de ovaccinerade som själviska och dåraktiga.

Uppenbarelseboken 14:9 En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: "Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand,

Uppenbarelseboken 13:15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.

Uppenbarelseboken 13:16 Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan,

Uppenbarelseboken 13:17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Med denna bakgrund så är det inte så konstigt att de vill få alla att ta vaccinet för det handlar inte om att rädda människoliv. De har aldrig varit intresserade av att rädda liv utan det handlar om att göra oss beroende av detta vaccin som gör immunförsvaret svagare.

Vi kommer med all sannolikhet få se en påstod ökning av covid 19 fall som man kommer att beskylla oss ovaccinerade för så att fler börjar kräva tvångsåtgärder. Det är något som kommer att se. Allt för att göra det omöjligt att inte ta vaccinet

För vem ska man lyssna på, vem ska man se som trovärdig

Som nedanstående länk om en lärare som förlorade jobbet för att hon inte tog vaccinet.

https://www.rebelnews.com/teacher_sacked_for_not_revealing_vaccine_status_or_taking_covid_tests

https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-law/pages/coronavirus-firing-unvaccinated-workers.aspx

https://www.dn.se/ekonomi/flygbolag-i-usa-infor-vaccintvang/

I USA så får inte icke vaccinerade några bidrag heller. Troligen så kommer detta att inträffa i andra länder.

https://www.forbes.com/advisor/personal-finance/biden-vaccine-mandate-unemployment-eligibility/

Det blir inte bättre att de som inte tar vaccinet hindras ifrån att söka sjukvård och flera läkare, myndigheter och andra tycker att man inte ska få sjukvård. Så skadas man så får man klara sig själv, samma sak gäller om du har en sjukdom så hindras man att få hjälp ifrån sjukvården.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro