Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Hermetisk filosofi

En av orsakerna till att det är så viktigt att läsa om dessa trosuppfattningar är att Hermetisk filosofi har påverkat oss mycket mer än vad man tror och så få vet något om denna religion. Hermetisk filosofi har gjort det under flera tusen år och influerat kulturer i hela världen. De som tror på detta har skapat socialism, feminism, hållbart samhälle, veganism med fler enbart för att vi ska återgå till denna livsuppfattning utan att vi egentligen vet vad den handlar om. Något de har gjort med hjälp av alla hedniska religioner. Enda sätter att skydda sig är kunskap om fienden och deras metoder till att få vårt kristna samhälle på fall och ta ifrån oss friheten.

Hermetisk filosofi en del av mysterieskolan och praktiseras i alla hemliga sällskap och i hedniska religioner. I hermetisk filosofi så ingår även en del magi som egentligen är kontakt med andar, alkemi, astrologi. Eftersom denna religion går emot det som kristendom lärde ut så blev denna religion bannlyst av kyrkan.

The universe runs on natural laws. Apples fall. Birds fly. We live. We die.

When we take the time to understand these laws, we can use them. We can leverage them. We can push against gravity to fly. We can use the knowledge one day we must die, to live better lives.

And since the very beginning of civilization the wisest of us have been united by this pursuit of discovering what these natural laws are, so we can learn from them and use them to experience more happiness, meaning, and control over our lives in the time we do have.

However, through effort of preservation and excavation we are able to get look into our philosophical past and a once-great tradition, which lead to an overall greater understanding of the universe, our place in it, and catalyzed the Italian creative renaissance, influenced the American revolutionaries, and now shows up in much of modern day personal growth media.

This tradition, is Hermeticism.

https://medium.com/the-mission/the-hermetic-revival-7-ancient-principles-for-self-mastery-9399e523648d

Namnet Hermetism kommer ifrån det latinska hermeticus men kommer ursprungligen ifrån Hermes Trismegistus eller tre gånger största Hermes. Man tror att den grekiska guden Hermes och den Egyptiska Thoth var Hermes Trismegistus. Thoth var gud över kunskap, visdom, skrift, vetenskap, magi och de döda.

Master of all arts and sciences, perfect in all crafts, Ruler of the Three Worlds, Scribe of the Gods, and Keeper of the Books of Life, Thoth Hermes Trismegistus — the Three Times Greatest, the “First Intelligencer” — was regarded by the ancient Egyptians as the embodiment of the Universal Mind. While in all probability there actually existed a great sage and educator by the name of Hermes, it is impossible to extricate the historical man from the mass of legendary accounts which attempt to identify him with the Cosmic Principle of Thought.

Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

Som en gnostisk tradition är hermetism en idéskola och system som fokuserar på strävan efter kunskap om andliga mysterier.

De tror att det finns bara en källa för alla religioner i världen.

De tror på reinkarnation.

Böcker

Corpus Hermetica/Hermeticum

Emerald Tablet

Nag Hammadhi

Prisca Theologia, The Ancient Theology

Discourses of Isis to Horus

Asclepius

Poimandres

The Kybalion

Personer, författare

Eliphas Lévi

William Butler Yeats

Arthur Machen

Frederick Hockley

Kenneth M. Mackenzie

Giovanni Pico della Mirandola

De sju hermetiska lagarna

Principen för mentalism:

”All Creation Is One” Ralph Waldo Emerson

Allt som finns har en egen själ och universum är en stor tänkande varelse. Allt är sedan kopplat samman så att allt känner av hur de olika delarna känner och mår.

För att någonting skulle kunna existera måste tankar formas först sedan så kan den fysiska skapas efter tanken. Så allt som händer beror på vad någon har haft för tankar. Eller att ett absolut väsen skapade allt med sina egna tankar, man kan säga att vi existerar enbart för att en ”gud” hade en tanke på skapelsen och därför finns allt.

Inom hedniska religioner kan man se denna princip praktiseras i den tro att man anser att allt är levande och har ett eget medvetande. Det är därför man inom hedniska religioner pratar om att man ska fråga gudarna om det är ok att huga ned ett träd. Vår jord ses som en egen levande varelse precis som människan. De anser att oljan är dess blod och kolet dess lungor något som har idag praktiseras i hedniska religioner över hela världen. Det är därför de arbetar för att vi inte ska ta upp olja eller kol för de anser att vi genom att göra det sakta men säkert dödar i deras ögon moderjord. Till skillnad emot kristendomen som ser jorden som materia utan eget liv.

De tror att alt som finns har ett eget liv som en atom, molekyl en sten ett träd och ska respekteras.

Denna tro ligger även bakom den inställning att man inte kan äga moderjord eller något annat för allt tillhör moder jord så de har skapar socialism/kommunism som har som mål att göra oss alla ägarlösa eller proletariat.

Principen för korrespondens eller som ovan så nedan:

Som ovan så nedan, som nedan, så ovan. Som inom, så utan, som utan, så inom.

(As above, so below, as below, so above. As within, so without, as without, so within)

Det som händer ovan påverkar oss liksom det som händer under oss, är en av hermetisk filosofis mest kända delar.

Man kan säga att mikrokosmos är vi medan makrokosmos är universum och det som finns i mikrokosmos finns på samma sätt finns i makrokosmos. Det är därför man säger att man kan finna sanningen i sig själv. För det som finns i det stora finns i det lilla, om man lär känna sig själv så lär man sig om universum.

Principen för vibrationer:

Allt som finns rör sig och vibrerar och aldrig vilar. Som med ånga, vätska, is så är det enda skillnaden mellan dessa stadier är hur materia/energi vibrerar, att ju mer ens egna sinne vibrerar desto närmare gud har man kommit och mer kontroll över ditt eget liv har man.

Det är vad de som pratar om att man ska få högre vibrationer inom bl.a. new age menar.

Principen om polaritet:

Det finns två sidor till allt, allt har två delar, allt är dubbelt, allt har poler, allt har sina motsatser, allt är identiskt men i olika grader, alla sanningar är bara halva sanningar och varje sanning är halv falska. De tror att allt har sina motparter som liv och död, svart och vit, lycka sorg.

De anser att det inte finns något absolut ont eller gott utan det måste finnas lika mycket gott som ont.

Principen för rytm:

Är nära besläktad med polaritet då det finns rytm mellan olika poler eller de sidor som kan förklaras att man har en pendel som svingar mellan dessa poler och om man behärskar förmågan att kunna kontrollera denna pendels svängningar så kan man styra sin tillvaro sitt liv bättre.

Som de anser att allt flyter, ut och in, allt har tidvatten, allt stiger och faller, Pendelsvingen manifesterar sig i allt. Måttet på gungan till höger är måttet på gungan till vänster, Rytm kompenserar.

Denna princip kontrollerar liv och döds cykel, skapande och förstörelse, uppgång och fall, och manifesterar sig naturligtvis i våra mentala tillstånd.

Principen för orsak och verkan eller karma:

Den mest kända principen som känns igen i den indiska karma som handlar om att det man gör kan slå tillbaka på sig själv. Gör man gott så får man gott tillbaka eller gör man ont så straffas man med olycka.

Handlar om att allt som händer har en orsak och effekt/verkan som påverkar världen och inget inträffar av en slump. Varje orsak har sin effekt, varje effekt har sin orsak

Tron på denna princip ligger med all sannolikhet till grund för många problem i samhället som vår massinvandring där utlänningar kommer undan med allt, orsak är att vi ”vita” har gått emot denna princip och som de anser skadat jorden och allt levande samt människan.

Principen om kön:

Allt som finns har både en maskulin och en feminin princip eller del i sig och kan manifestera sig på alla plan. Det handlar inte om det fysiska könet utan det mentala. Att alla män har 50% manligt och 50% kvinnligt och samma för kvinnor. Detta gäller allt som finns även en atom.

De anser att allt måste finnas en balans mellan det manliga och det feminina annars så råder det obalans och det är därför vi har krig för mycket manligt eller stagnation för mycket kvinnligt. Utan finns det balans så finns det harmoni och utveckling i samhället.

Denna tro är det som ligger grund för feminismen.

Sammanfattning

Detta är en kortförklaring av vad Hermetisk filosofi och hur den påverkar oss i våra liv, även om denna religion är tusentals år gammal och läser man boken om Enoch där det står att de fallna änglarna lärde ut kunskap som denna religion tror på, så kan man inse varifrån denna religion kommer och vem denne Hermes Trismegistus verkligen var.

De 7 olika principerna inom Hermetisk filosofi går in i varandra och ska ses som en helhet, att ju högre vibration och högre upp man kommer i de olika planen så ändras också reglerna för rytm, polaritet, vibration. Desto mer man bemästrar dessa principer anses man kunna styra och kontrollera sitt liv och omgivning, vilket dessa personer gör som tror på denna religion. Som att ljuga något som de inte anser egentligen är fel eftersom det i deras ögon inte finns någon absolut sanning eller lögn. Det är därför de som följer denna religion också ljuger utan att egentligen visa någon skam. Något som vi även kan se inom islam och se varifrån denna religion har sitt ursprung.

Det enda skyddet från de som utöver denna religion är att kristendom för de tar hjälp av magi eller andar för att få igenom deras agenda, eller mer korrekt genomför dessa andars agenda. De som utöver denna religion är de som man kallar för eliten, globalisterna, kabbalisterna och liknande.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro