Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Vad har socialism, satanism och islam gemensamt!

Jo dessa tre olika ideologier/religioner har faktiskt mer gemensamt än man tror och det är också orsaken till att dessa faktiskt håller ihop.

En är att de är alla antikristna och gör allt för att hindra, förtrycker kristna och de som mördat kristna. Det är dessa grupper som har mördat mest människor genom tiderna, de begår ofta folkmord emot de som de anser mindre värda som kristna och andra grupper som de anser utgör ett hot. Vilka är de som bränner kyrkor socialister, satanister och muslimer och detta är ingen slump att det är så.

Likheter mellan socialism, satanism och islam

Hatar kristna som är deras hatobjekt nr1

Har en kollektiv världsbild att allt sky styras centralt

Motståndare till yttrandefrihet

Leder ofta till en diktatur

Ekonomi som inte fungerar

De har också en gemensamhet och det är att de alla arbetar för att få en total kontroll över världen.

Accepterar bara deras åsikter och demoniserar och tystar all opposition

Terroriserar motståndaren

Mördar personer med felaktig och avvikande åsikter.

Tro mig alla dessa är skapade för en agenda och ett mål och inget annat av den som styr och äger denna fysiska värld, den bibliska satan eller Lucifer. För att vara de som står emot guds vilja om frihet och räddning.

En sak man ska veta bara för att olika ideologier som har samma ursprung betyder inte att de alltid är vänner och samarbetar. Det är mer så att de ofta hamnar i bråk och krigar emot varandra som allt som är kollektivt precis som de ideologier som socialism, kommunism, fascism och nazism som egentligen är samma sak, men utåt ser ut att vara olika, samt att de för krig emot varandra som i Spanien och ww2. Eller att socialister och islamister krigar emot varandra. Det handlar om vem som har makten så kommer de att utplåna den andre.

De tolererar enbart ett styre där de har makten och ingen annan kommer att accepteras. Så får en socialist makten så dör alla fundamentalistiska muslimer, får islam makten så dödar de alla öppet socialistiska något som hände i Iran då socialisterna hjälpte islam till makten.

Men framför allt varifrån har dessa sitt ursprung ifrån, vem som skapade dessa för ett mål eller uppgift. Det finns de som vet hur vi människor fungerar både kroppsligt och mentalt och därmed kan få oss att tro och följa de mest absurda och tokiga ideer och göra de mest hemska saker emot en medmänniska. Bara ge en person rätten att göra något hemskt och den kommer i många fall att genomföra det.

Jag brukar läsa mycket om en religion som är ursprunget för alla icke bibliska religioner och det jag läser om denna passar så otroligt väl in i vad dessa tror på. Nämligen mysterieskolan som är basen för alla hedniska religioner samt att det är den religion som hemliga sällskap följer och tror på. Alla dessa ideologier och religioner socialister, satanist och islam är kontrollerade av denna makt som vi inte ser utan arbetar i bakgrunden.

En satanists religion är identisk med alla hedniska religioner. Även om de säger att man ska tänka på sig själv och enbart favorisera sitt eget så är det ett kollektivistiskt tänkande. För kollektiva samhällen är mer egoistiska och där tänker man oftare på sitt eget. Den satanism jag menar är inte de lekstuga satanisterna som påstår massa saker om vad de tror att satanism är. Satanism är faktiskt en av de mest praktiserade religionerna för de handlar enbart om vad följer oavsett om man vet själv. Ateism är en form av satanism då man inte följer det som den bibliska guden vill. De som följer mysterieskolan praktiseras satanism i alla dessa hemliga sällskap som finns.

Satanism är inget nytt och är en av de äldsta religionerna som finns och praktiserats under olika namn. Wicca som en av dessa religioner kallas praktiseras över hela jorden i olika hemliga sällskap och de som styr denna värld.

Socialismens ideolog passar precis in i vad mysterieskolan ser på ägande och frihet, man ska inte äga något och leva i ett kollektivistiskt samhälle. Socialism är en ateistisk ideologi som vill att vi alla ska sluta tro på religion även islam. Men målet är att förstöra kristendom och få oss att leva i ett kollektivt samhälle utan frihet eller egna åsikter.

Islam har många likheter med mysterieskolans religion och det kan man se i Mecka, som är ett hedniskt altare där hedningar ber till SIN gud och kysser sin underkastelse och tro till som är ingen annan är den bibliska Lucifer. Det blir inte bättre av att en muslim går och kastar sten på pelaren som symboliserar den bibliska livets träd eller räddningen från denna värld. Det är vad ALLA dessa stenar oavsett vilken förklaring muslimer kommer med. Den bibliska guden hatar dessa stenar vilket man kan läsa i Mosebok när hebreerna hade med sig en sten, något som gud straffade dom för.

Se övrigt vad islam står för under det jag skrivit om islam.

Vad kommer att hända i framtiden även om det är svårt att tro men islam kommer att försvinna eftersom satanismen kommer att ta över och emot dom har ingen chans om man inte har bibliska guden på sin sida. Socialismen kommer att styra världen men genom satanisterna medan de ateistiska socialisterna kommer att bli dödade, liksom alla kristna.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro