Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Vilka är Illuminati

Eliten, globalisterna, kabalen många namn på en grupp som få faktiskt vet så mycket om. Även om det finns mycket skrivet om dessa grupper. Men läser man vad som skrivs om dessa så märker man efter ett tag. Att man hanterar detta som om det enbart handlade om makt, pengar, kontroll och till viss del är det rätt. Men en förklaring som är en förenkling sanningen. Det man märkt är att många ser saker på hur de tänker vilket är helt fel sätt att hantera detta. Eller att det skulle vara judar som ligger bakom vilket är en lögn och ytterligare en lögn som de använder för att avleda folk och få in de på fel spår.

Men en sak som man märkt är att det inte är så enkelt som man först tror. Det blir inte enklare av att det skulle vara kontraproduktivt om de samtidigt arbetade för att ta kontroll över allt och samtidigt skada marknaden och därmed förstöra ekonomin och i processen göra sig själva fattigare. Det är en ekvation som inte går ihop, därför det handlar om något helt annat. Eller varför skulle man ta död på större delen av mänskligheten, inte för pengar och maktens skull även om visa tror att det skulle vara lättare att kontrollera en mindre grupp.

Men verkligheten har visat om man tittar på samhället och vet vilka agendor som har sina rötter ifrån Illuminati. Så inser man att det inte så svårt att manipulera en stor massa individer. Det är bara att titta på den senaste Covid 19 epidemin eller hållbart samhälle och de påstådda klimatförändringar. Folk har köpt allt detta utan att ifrågasätta. De som protesterar är bara en liten grupp oftast max 10-20% resten följer bara med och gör det de är tillsagda att göra.

Det är ett stort misstag att tro att det handlar om makt pengar för det är faktiskt bara medel för att uppnå deras utopi. En utopi som mer liknar den som vi hade innan industrialismen, ett kollektivistiskt samhälle där en liten elit hade makten, även över kungar. För det har alltid varit präster som idag kallas för rådgivare. Det är denna grupp som har den egentliga makten i samhället och de byts inte alltid ut vid ett regimskifte. De byts ut av andra medlemmar i denna grupp men som på ytan har en annan politisk åsikt.

Denna elit är mot marknadsekonomi och struntar i pengar som de i sina egna texter skriver är något materiellt och något ondskefullt. De ser vårt materiella samhälle som något ondskefullt och de vill få bort det. De ser det som ett dött och icke andligt samhälle utan framtid.

Deras mål är att införa deras utopi som är ett samhälle som ett kollektiv, där varje individs rättigheter är mindre värda en kollektivet. Så målet är ett centralstyrt elitsamhälle som alla socialistiska samhällen varit. Även om det kan tyckas vara ett decentraliserat samhälle så är det faktiskt centralstyrt då man inte tillåter felaktiga åsikter.

Många ser hur denna elit fungera som de tänker, men då gör man ett stort misstag. De tänker absolut inte som vi gör utan de har en helt annan syn och inställning till saker och ting. De vet om att man måste tänka om och det rejält och det är också orsaken till att de som blir medlemmar i dessa sällskap, inte får reda på allt från start utan får lära sig gradvis. Det är därför de har alla dessa grader eller nivåer som är nivåer av accepterad kunskap. Accepterar du inte den eller har svårt att acceptera denna fakta så går man inte högre i graderna.

Det vi sätter högt i våra liv, struntar de i och de vi struntar i sätter de högt. Så man måste vara bered på att göra en 180 graders vändning i hur man ser på saker och ting. För dina åsikter och värderingar är felaktiga om vad allt detta handlar om. Vilket de även vet om, vi kommer ifrån en position där den nuvarande kunskap ofta är felaktig om inte direkt en lögn. Vi lever i en värld som styrs av satan den stora lögnaren.

Detta är något även denna elit vet om och det är därför ser samhället ut som det gör. Som det står nedan. Var inte en av dessa som låser in sig.

De tänker inte som vi gör utan har en helt annan inställning och världssyn, vad som är gott och vad som är ont. Allt är av egen erfarenhet helt annorlunda, deras åsikter och värderingar. De vet vad de talar om. De vet att ska man ändra ett samhälle så tar det tid och problemet är att folk inte står fast i sina åsikter utan är lätta att manipulera och ändra deras åsikter. Det behövs bara tid att få oss att gå deras viljas väg.

Anledning att jag skriver detta är inte för att vara hård eller dömande utan att få läsare att öppna sina vyer. För detta är inte enkelt eller så lätt att acceptera. Men som jag sett och förstått är sanningen och den är svår att acceptera till en början. Jag har själv gjort nästan alla fel man kan göra, som att tro att man vet mer än man gör. Idag så vet jag mer men det är bara en liten del av hela sanningen. Ingen är bättre än den andre utan det handlar om att förmedla den kunskap man har så att fler får reda på sanningen, vilket gör att denna elits makt avtar och blir svagare. Som i sin tur gör att vi kan ta tillbaka det som vi förlorat.

Med deras egna ord.

When a new philosophy is presented to the world it is met in different ways by different people . One person will grasp with avidity any new philosophical effort in an endeavor to ascertain how far it sujiports Jiis own ideas. To such an one the philosophy itself is of minor importance. Its prime value will be its vindication of HIS ideas. If the work comes up to expectation in that respect, he will enthusiastically adopt it and cling to it with a most unreasoning partisanship; if not, he will probably lay the book down in disgust and disappointment, feeling as if the author had done him an injury. Another adopts an attitude of skepticism as soon as he discovers that it contains something which he has not previously read, heard, or originated in his own thought. He would probably resent as extremely unjustified the accusation that his mental attitude is the acme of selfsatisfaction and intolerance ; such is nevert'ieless the case ; and thus he shuts his mind to any truth which may possibly be hidden in that which lie off-hand rejects. Both these classes stand in their own light. " Set idea render them impervious to rays of truth.”

”In all occult schools the pupil is first taught to forget all else when a new teaching is being given, to allow neither preference nor prejudice to govern, but to keep the mind in a state of calm, dignified waiting.As skepticism will blind us to truth in the most effective manner, so this calm, trustful attitude of the mind will allow the intuition, or "teaching from within." to become aware of the truth contained in the proposition. That is the only way to cultivate an absolutely certain perception of truth. The pupil is not required to believe off-hand that a given object which he has observed to be white, is really black, when such a statement is made to him ; but he must cultivate an attitude of mind which "believeth all things" as possible. That will allow him to put by for the time being even what are generally considered "established facts," and investigate if perchance there be another viewpoint hitherto unobserved by him whence the object referred to would appear black. Indeed, he would not allow himself to look upon anything as "an established fact," for he realizes thoroughly the importance of keeping his mind in the fluidal state of adaptability which characterizes the little child.

Källa: the rosicrucian cosmo conception or mystic christianity - max heindel

Som det står i texten även om det är från fienden så måste man sluta låsa in sig i en liten box och tro att man har rätt.

Det står så även i bibeln. I början i tron så är man ett barn. Man är okunnig och måste bli mer öppen för sanningen och inte låta sig begränsas av sina åsikter som är så felaktiga när man börjar med detta.

Johannesevangeliet 8:31 Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: "Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar;

Johannesevangeliet 8:32 Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria."

Båda sidor både gott och ont som det står i bibeln har nästan samma regler och samma tillväga gångsätt. Det är därför så många gör misstaget att tro att det handlar om samma sak. För även om det till 99% är sant så gör den sista 1 % allt till en lögn.

Så vilka är dessa som styr, en sak är säker och det är att det behövs inte så mycket för att få dessa på fall. Det enda som behövs för att få dessa tappa all makt och inflyttande är att folk började i fråga sätta saker som media, politiker, myndigheter. Problemet är att det är så få som gör det.

Kort kan man säga att de är en grupp som faktiskt kan ses som en annan ras. Det är i alla fall så de ser sig och så är också fallet. Även om de till sitt yttre är vit, asiat, afrikan, brun så är det de av en annat ursprung än vi vanligt folk. Vad man men med en annan ras är att de har ett annat ursprung än vi vanligt folk. De har en högre kunskap om vad denna värld är och de har och styr denna värld.

De anser att de är gudar här på jorden och har sitt ursprung ifrån de falna änglarna.

Som jag fått reda på så är de som först föll och sedan så lurade de en stor del av änglarna att följa dem. Precis som eden satan lurade oss att följa honom genom att göra uppror mot gud. Symboliserad av att vi tog äpplet, arvsynden. Till skillnad från de ursprungliga fallna änglarna som är dagens demoner så har vi fått en chans till.

De som styr dagens elit som kallas för globalisterna, kabalen är styrda av denna ondska och går satans vägar. Problemet är att de är svåra att identifiera för de behöver inte vara medlemmar i hemliga sällskap.

Deras ursprung är därför en annat till skillnad för oss, men det är en skillnad man inte ser på ytan utan har mer att göra med varifrån deras själ kommer. Kort kan man säga att de är satans söner och döttrar och det är också ifrån satan och dennes demoner som de får sin kraft och styrka.

Så de är svåra att avslöja för de kan så enkelt smälta in i samhället, för de vet precis hur de ska vara för att göra det. Om vi skulle göra uppror mot dessa så skulle de bara återigen smyga in i folksamlingen och försvinna. Men de har en sak gemensam och det är ett språk som vi ser mer som symboler eller som döva har sitt språk som kan förstås enbart de som har lärt sig det. Samma sak är det med symboler, de som lärt sig eller har den nyckel till att förstå dessa. Dessa symboler kan inte förstås av en vanlig person som inte har nyckeln. Denna nyckel är faktiskt att personen har kontakt med den osynliga kraft som vi inte ser. Denna kan vara av gott eller ont beroende på vem denne tjänar. Gud eller satan, något man ser på hur personen är.

Att förstå hur saker och ting ligger till så måste man förstå hur denna värld är. Vem som styr vad och vem som är. Det är då man förstår vilka Illuminati är.

Man måste dela upp världen i den synliga fysiska världen och den osynliga andliga världen som faktiskt är den verkliga.

Vad allt handlar om

Många tror att det handlar om makt och pengar men så enkelt är det inte. De har all makt och kontrollerar kapitalet via centralbankerna och alla stora banker, så varför skulle de vilja ha mer. Anledningen till att många tror det är för att det passar in i deras syn på saker och ting. Men det stämmer inte utan allt handlar om religion och att de vill att alla ska följa denna religion. Som är en urgammal religion som ligger som grund för alla hedniska religioner inklusive islam men inte kristendomen.

För en sak måste man få klart för sig är att det finns enbart två religioner i denna värld. Varför två, det har att göra varifrån de har sin källa, gud eller satan. För läser man på om hednisk religion så inser man att alla dessa har likheter. Framför allt vilka gudar de har som sol-, krigs-, moderjordsgud mm dessa gudar finns i alla dessa religioner oavsett plats på jorden. Anledning är varifrån man fått denna religion och svaret finns i att alla dessa religioners präster, shamaner hade kontakt med andar och det är härifrån de fått sin religion. Dessa andar är inte några änglar utan demoner som man får kontakt med under sina ritualer.

Satan har bara ett mål och det är för evigt förslava oss, vi som lurades en gång i tiden.

Varför gör de det de gör

Det finns bara en sak de vill få kontroll och det är den spirituella makten. Samt att de vill få en värld som passar in i deras utopi. De gör det för att de vill återfå den kontroll de hade innan Jesus kom och vi blev befriade från detta. Det är denna frihet som vi är idag på väg att förlora och det går snabbt. Då de får många att tro på deras agendor och manipulation.

Slutmålet är att rensa ut alla som inte är av de blå eller de som följer satan. Inte de som är mitt emellan utan enbart deras folk. Det är det man skriver på Georgia guidestone om att man ska begränsa världens befolkning till under 500 miljoner. Rensa ut som de skriver vi parasiter, löss på moder jord.

I röda i bilden nedan.

De som följer bibelns gud är visad som en röd cirkel.

Gud som är den gud i bibeln och ingen annan religion. Det är bibelns gud som skaparen och den som är den kraft som driver allt även vår värld. Man kan se den som den som ger kraft i vår och den andliga världen. Gud är allt. I bilden nedan så kan man se de människor som kommit tillbaka till gud och om de vill så kan de få samma kunskap som de som följer satan. Vilket betyder att de ser det som Illuminati ser, inte allt men det som är nödvändigt.

I blått i bilden nedan

De som följer satan är visade som en blå cirkel.

Sedan så finns den kraft av satan som är en tagande, en parasiterande kraft som drar kraft. Så de som bryter ner och förstör är de som tjänar denna kraft. De lever i en lögn därför det är det enda som faktiskt ger dom makt. Att göra allt för att hålla vanligt folk i okunskap ger dem en styrka det är därför skolan inte ska förmedla kunskap utan helst vara en indoktrinering i deras lögner. Eller media som inte säger sanning utan mer sysslar med en agenda driven journalism.

Är visade i både rött och blått i bilden.

Kollektivet: den grupp som inte har gjort ett val utan oftast lever i okunnighet och är lätt manipulerad. Det är denna grupp som eliten tycker om att håna och skämta om, medan de direkt hatar de som kommit tillbaka till gud.

Denna grupp är ofta visade i deras böcker och andra dokument som ett kollektiv, bikupa eller ett hav. Även i bibeln så symboliserar hav mänskligheten, framför allt det som står i uppenbarelseboken.

På koran så finns samma symbolik. Det blå markerade är kollektivet och nedanför så kan man se en figur som ser ut som satan. Vilket visar vem som är islams gud.

Islam är en kollektivistisk religion som inte vill att sina troende ska tänka själva, därför är islam auktoritär och inte tillåter kritik liksom allt som är kollektivt tänkande.

Inom ockultism så används bikupan för att symbolisera samma sak

Byggnader med denna form av kupol på toppen är också samma symbolism

Man kan säga att det är som i filmen Matrix det finns en närande och tagande kraft. Den närande givande kraften medan den tärande är den maskin i filmen Matrix som tar energi och lever på oss. Det är samma sak med satan och det är de maskiner i filmen. Men en skillnad i filmen så är de goda de som följer satan och maskinerna gud och guds änglar.

Men vi kan komma ut ur detta fängelse genom att be gud om förlåtelse i bön och döpa oss. Det är vad arvsynden handlar om. Det handlar om att få nyckeln till himlen. Vilket är den helige anden som det står i bibeln.

Denna nyckel är få som har men man kan se deras symboler i böcker, filmer, musik, konstverk, reklam, affischer. Men de behöver inte enbart vara en symbol utan ibland vara något de säger som få förstår.

Vet man om detta så inser man en sak att dessa personer som tjänar satan finns överallt och de är ofta svåra att identifiera.

Hemliga sällskap

En sak man måste förstår är att de flesta medlemmar i dessa hemliga sällskap är med för social och affärsmässiga orsaker. Problemet är mer de som har kommit upp i graderna eller de som är infödda i dessa grupper. Det är de som har makten och styr dessa.

Dessa hemliga sällskap är inte nya och de följer en urgammal religion som alla präster och shamaner följde. Det oavsett var på denna jord som de finns för alla dessa har kontakt med andar och det är därifrån de fått sin kunskap om allt i denna värld. För tittar man på hur dessa lyckades få kunskap som först vi lyckats få idag med vår teknik. Så finns det enbart en orsak och det är vem de har kontakt med.

De tror inte på en gud utan mer på en kraft som har ett eget medvetande och styr allt i denna värld och inte en gud som alla dessa hedniska religioner. Men bibelns gud är den enda sanna.

Hedniska religioner

Hedniska religioner är alla mer en yttre eller enklare form av elitens religion. De har fått oss att följa deras religion men inte förmedlat sanningen. Det kan man kalla mer vidskepelse medan prästerskapet hade den verkliga kunskapen och de var inte vidskepliga. Utan vad de visste var en del av sanningen men förmedlad ifrån satan som i sin tur inte säger sanningen utan en mer vinklar. För som alla vet som lever satan i opposition mot bibelns och den riktiga guden.

Stora kyrkor

Tyvärr så har ondskan lyckats ta sig in i kyrkorna och ett bra exempel är svenska kyrkan som inte praktiserar kristendom utan mer en form av new age. Eller att de skapar egna kyrkor som mormoner, scientologikyrkan.

Driver agendor

De skapar agendor enbart för att få oss att gå emot vårt eget bästa. Ett bra exempel är denna agenda om klimatet som de drivit länge. De har fått oss att tro att co2 skadar oss och jorden genom att de propagerar för att det skulle påverka klimatet negativt. Genom att co2 skulle göra denna värld varmare vilket är en ren lögn. Jorden och allt levande skulle må mycket bättre om vi ökade co2 halten i atmosfären.

Allt i hegelian dialekts anda att få oss att gå emot vårt eget bästa och som dårar följa efter deras vilja utan att vi ens märker det. De får oss att gå emot vårt eget bästa i tron att vi gör något bra.

Skapar ideologier

Samma sak med alla dessa ideologier som skapas. Att få oss att gå elitens väg mot vårt eget bästa. Som dessa kollektivistiska ideologier som socialism, fascism, kommunism, nazism mm de är alla kollektiva och har samma inställning det är bara en skillnad vem de hatar.

De får oss att följa dem ibland i ren fanatism, som nazisterna och deras SS som slogs in i det sista under andra världskriget, socialismen som dödade miljoner icke önskvärda eller som dagens covid-19 dårskap.

Äger och styr media

Media är deras propaganda och indoktrineringsinstrument. Då handlar det inte bara om media som tv eller radio utan all form av media från filmer, serier, musik, sociala medier.

Finanssektorn och ekonomin i övrigt

De styr vår finanssektor och därmed får de makt över vår ekonomi och kan bestämma när vi har lågkonjunkturer eller när börsen går ned. Även bestämma depressioner och andra problem. Lura av alla pensionärer på deras pengar.

Även inom all ekonomisk verksamhet finns dessa och de sitter inom staten och bestämmer skatter. De får oss att tro att det är rätt att införa mer skatter men det har enbart ett mål att minska den ekonomiska aktiviteten eller konjunkturen och göra oss mer fattiga. Eftersom låga skatter gör fler rika eftersom de kan behålla sitt arbeta och bygga upp sina liv. Så socialism är ett av deras medel i att lura oss, återigen mot våra eget intresse.

Religionen de tror på

Det är en religion som driver dem och denna religion är den första religion som enbart praktiserades av en liten grupp. Som i framtiden blev dåtidens prästerskap och som idag praktiseras i hemliga sällskap.

Denna religion kallas ofta för mysterieskolan eller mer korrekt mysteriereligionerna men har många namn. Ett av dessa är lucifers doktrin som faktiskt bra beskriver varifrån den kommer. Det är denna religion som eliten följer runt om i världen och det inte som många tror judar. Att man så hjärna sprider denna åsikt om att det är judar som ligger bakom är en av deras många avledningslögner. Så att vi pekar ut fel grupp samtidigt kan få folk att ta avstånd ifrån de som tror på detta. Men även att det räcker med att säga att en person är antisemitisk för att få folk att vända ryggen åt oss som försöker sprida sanningen och väcka upp folk.

Deras hat mot deras fienden

Deras verkliga fiende är gud och de kristna som följer gud. För det är de som bestämmer om satan får makten. Problemet är att så många kristna har avfallit och lämnat bibelns religioner. För att följa ateism, andra religioner och denna nya andlighet som vi har indoktrinerats i den kristna världen i att tro på.

När man hör någon som gnäller och klagar på vita så ska man veta att vad de egentligen menar är ett hat mot kristna och det kristna samhället som helhet. De hatar vad de kallar det materialistiska samhället som också egentligen betyder ett hat mot kristna civilisationen

Vet hur man manipulerar

De är mästare på en sak och det är att manipulera oss ”vanligt” folk. Något de gjort i tusentals år, så de vet hur de ska få oss att göra som de vill och till och med kämpa får att få till deras agendor. Trots att det är emot vårt eget bästa som alla de krig, terror, svält, hat, rörelser, agendor, ideologier som vi har tagit till oss och följer blint. Allt ifrån de kollektivistiska ideologierna nazism, fascism, socialism, kommunism och liberalism. Eller alla dessa hedniska religioner inklusive islam som är en hednisk antikristen religion liksom alla de andra religionerna.

De har fått oss att hata deras fiender som Trump, Putin, Orban(Ungern), Polens ledare och alla de som faktiskt står på rätt sida om sanningen.

Eller alla dessa ideologier som egentligen handlar om att tvinga in oss i ett kollektivistiskt samhälle eller ett samhälle där alla ska tycka samma sak och inte sticka ut.

Enda vägen till räddning.

Vår enda räddning för att överleva detta är faktiskt att vända oss tillbaka till Jesus och bibelns gud för det är som det är skyddet och inte ett ytterligare system för kontroll.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro