Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Vad stenen och steningen verkligen symboliserar

Stenen i Mecka

I islam så kysser man en svart sten i Kaaba i tron att man kan bli av med alla sina synder. Men sanningen är att denna sten symboliserar något helt annat. Stenen i Kaaba ger inga syndernas förlåtelse utan är en kyss som egentligen symboliserar att man underkastar sig den gud som stenen symboliserar.

Det är inte så att en sten som i finns i Mecka symboliserar något annat, för att det är en annan religion utan en sådan sten har samma betydelse oavsett vilken religion den påstås höra till. Den stenen som finns i Mecka har funnits i andra religioner.

Som det står i bibeln.

1 Kungaboken 19:18 Men jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för Baal och inte gett honom hyllningskyss.

För det som står i bibeln är vad denne sten är och man gör samma ritual inom islam. Ett annat namn på BAAL är Lucifer, Den sten man kysser symboliserar satan.

Lukasevangeliet 10:18 Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt.

Stenen i Mecka är med all sannolikhet en meteorit som föll ned från himlen. Men inom islam så har man tagit fram en förklaring för varför stenen är svart, en gång i tiden så skulle varit vit och blivit svart efter att den tagit emot så många synder. Vilket är en dålig bortförklaring av de som skyddar denna religion.

Pelaren som symboliserar satan

Denna pelare är samma som alla andra pelare som finns oavsett inom hedendomen eller kristendomen. Även om sanningen om denna pelare är förvrängd inom hedniska religionerna.

Även om man inom islam har tre pelare eller vägg som i deras ögon representerar satan, för egentligen så är det en helt tokig ide. Som om det skulle få någon betydelse men liknande ritualer och symboliska handlingar hittar man inom många religioner.

Denna pelare symboliserar även livets träd, som finns inom kristendomen men även utnyttjas av kabbalismen i förvrängd bild och symbolism. Pelaren är också en symbol för Jakobsstege och räddningen från helvetet.

1 Mosebok 28:12 Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen, och Guds änglar steg upp och ner på den.

En annan form är

Så muslimerna först kysser sin trohet till satan sedan kastar sten på gud och, vilket bevisar vem som låg bakom islam och vem som gav Muhammed denna religion. Islam är i grunden en antikristen religion liksom andra hedniska religioner. Mycket inom islam bevisar varifrån och vem som ligger bakom islam och varför de attackerar alla kristna och andra religioner på det sätt som muslimer gör. Därför alla muslimer tjänar satan utan att veta om det, de är som många andra bedragna i denna lögns värld.

Matteusevangeliet 7:17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.

Matteusevangeliet 7:20 Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro