Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Kopplingen mellan US dollarsedeln och kabbalismen

Det skrivs mycket intressant om vad som finns på US dollarsedlar och vad de symboliserar. Men det finns även en ytterligare koppling, som handlar om vad pyramider symboliserar.

För en pyramid symboliserar toppen på det kabbalistiska livets träd. Detta livs träd liknar bibelns livets träd men har en annan symbolisk betydelse. Många tror att kabbalism praktiseras i bibeln men de har fel. Kabbalism är en antibiblisk religion som finns i alla hedniska religioner i denna värld.

En pyramids topp är livets träds Kether som även kallas för kronan eller en kungs symbol. Detta är en symbol som även är en gräns mellan vår värld och universum. Eller mikrokosmos och makrokosmos då makrokosmos symboliserar universum. Man kan även säga att det symboliserar en person som har nått gudsstatus. Vilket medlemmar av högre grader inom hemliga sällskap samt hedniska präster vill uppnå. Ein sof är en symbol för universum, som de som följer mysterieskolan ser som en levande varelse med medvetande och styr allt.

Inom hedniska religioner så ville man komma närmare gud, vilket man gjorde genom att gå upp på berg, höga kullar eller bygga en egen höjd i form av en pyramid eller ziggurats.

Pyramider symboliserar för de som följer mysterieskolan den bibliska satan eller Lucifer. Som de som följer mysterieskolan, hedniska präster och medlemmar i hemliga sällskap. För de ser lucifer som den verkliga guden och den bibliska som en falsk gud och därför hatar de oss som följer den bibliska guden både judar och kristna.

När man tittar på pyramiden så ser man att den övre delen inte sitter ihop med den övriga delen av pyramiden. Vilket symboliserar att NWO inte har uppfyllts och att deras ledare, den bibliska antikristus har kommit till makten. Denne antikrists har kommit så det är bara en fråga innan denne pyramid blir ”hel” och NWO uppfyllts. Antikrist som utsetts är Obama om du inte tror mig, så sök själv för det finns många kristna som gud get en uppenbarelse för.

Kether är toppen på den pelare som symboliserar jämvikt mellan de andra två pelarna den till vänster symboliserar judgement, dom, domslut, straff och den till höger mercy, barmhärtighet. Den mittersta pelaren symboliseras ofta av färgen vit för att symbolisera renhet.

Vilket får en tänka på Jesus på korset som omges av en ond och en god person

Den vänstra pelaren symboliseras ofta som en kvinna och symboliserar den feminina kraften, svart och den icke synliga världen.

Den högra pelaren symboliseras som en man och symboliserar det manliga kraften, vit och den synliga världen.

Det kan tilläggas också att de kan symbolisera de två tabletterna som Leo fick välja mellan i filmen Matrix. Den blå symboliserar den vänstra pelaren och den röda den högra. Den röda var symbol för vägen ut ur denna värld som är ett fängelse!!

På vänster sida finns sfären Binah eller visdom som är toppen på pelaren judgement.

Hekmah eller intelligence som är toppen på pelaren mercy.

Marken som pyramiden står på symboliserar av avgrunden eller the abyss. Är en symbol för en gräns mellan det gudomliga och de lägre nivåerna eller världar. Vår värld är den lägsta den materialistiska världen. Medan den gudomliga världen ovan avgrunden är var gudarna befinner sig, eller mer korrekt de hedniska.

Inom hemliga sällskap så tror man att man kan stiga i graderna tills man når den högsta punkten. Det är det som man gör inom hemligs sällskap att man arbetar sig upp till en gudomlig status. Som frimurarnas 33 grader.

En intressant sak med de pyramider som finns i Egypten är att man tror att det finns gångar och rum som finns under pyramiderna. Med tanke på att man inom hemliga sällskap tror att man ska ligga i en kista och som symboliserar en pånyttfödelse som en upplyst person. Så är det med stor sannolikhet att sådana finns. Vilket skulle betyda att dessa pyramider inte är några begravnings kammare utan är för en initierings rit. För de anser att vi vanligt folk är döda och att de födds in i ett nytt liv och på väg till gud genom alla de olika grader, för att bli en perfekt människa och därmed gudstatus eller övermänniska eller overman!!

Så som så mycket annat så förstår man först symbolismen först om man läser på om religion. Både den som kommer ifrån gud och den som kommer ifrån satan, först då kommer man att förstå vad som händer i världen och varför. Vad alla olika symboler betyder.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro