Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Nazister var också för miljön precis som miljöpartiet

Det låter kanske konstigt att ett parti som man har under hela livet fått höra var en genom ond och hade en krigisk agenda. Men så kommer man över intressant fakta som talar mot detta. Att säga att nazisterna var det parti som på 30“40 talet tänkte mest på miljön av alla andra partierna och då i hela Europa. Så får man sig en tankeställare inte att man börjar tro att nazism var något bra, för det var det inte. Kan det finnas någon sanning i detta!

Att Hitler och flera medlemmar i nazist partiet var kända för att vara veganer och hade en kärlek till djur är inget nytt. För det fanns sådana strömningar i detta parti.

Charles Lindbergh som var en nazist sympatisör var också intresserad av miljöfrågor och var emot teknik och maskiner som han såg som fiender och förstörde naturen. Han var senare i livet emot avskogning och hanteringen av djur. Även ville bevara primitiva folk. Han blev också chef för WWF Var medlem i den amerikanska miljörörelsen Conservation movement som var bland de första miljörörelserna och var starten på dagens alla miljörörelser.

Den nazistiska propagandaministern Joseph Goebbels beskrev Hitler som en vegetarian vars hat mot de judiska och kristna religionerna till stor del härstammar från den etiska skillnaden mellan dessa trosuppfattningar mellan människors värde och värdet på andra djur.

I slutet av artonhundratalet var koscher slaktning och djurförsök de viktigaste frågorna för den tyska djurskyddsrörelsen. Nazisterna antog dessa bekymmer som en del av deras politiska plattform.

Vad nazisterna planerade och gjorde för naturen och djur:

De nuvarande lagarna om djurskydd i Tyskland infördes ursprungligen av nazisterna

Himmler ville förbjuda jakt

Skickade personer som skadade djur till koncentrationsläger

Hitler ville efter andra världskriget förbjuda kött konsumtion genom att förbjuda slakterier

Man ville förbjuda djurförsök

Betyder detta att miljöpartister och miljöaktivister är nazister nej men visar att dessa ideer som miljöaktivister även praktiseras av personer som skiter i människans bästa. Detta ser vi idag, då faktiskt dagens miljörörelse inte har människans bästa i tankarna. Utan miljörörelsen bygger på en lögn om att vi människan är skadlig för miljön. De som driver dagens miljörörelse vill fängsla mänskligheten i städer och att stora områden ska inga människor få finnas.

Det finns därmed liknelser med dagens miljö rörelser och totalitära ideer. För många av de som stödjer dessa miljögrupper stödde även nazisterna. Samma snedvridna syn och samma hat emot människan som de anser måste kontrolleras och styras. De som vi anklagar för globalism har samma mentalitet som nazisterna, något som dagens många miljöaktivister inte vet om.

Detta är något man har haft kunskap om innan men dessa källor är bra.

Källor:

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_welfare_in_Nazi_Germany

https://www.americanthinker.com/articles/20../lindbergh_nazism_and_environmental_fascism.htmlWe live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro