Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Magi

Vi har alla sett en film där en ond häxa som förstör för alla andra genom sina häxkonster, något som man ser i filmer och tror att det bara är fantasi och inte finns i verkligheten. Men sanningen är att det finns magi i verkligheten men praktiseras faktiskt på flera sätt och behöver inte vara att någon håller på med en gryta där någon kokar ihop någon konstig vätska med konstiga ingredienser. Utan handlar mycket om att kunna kontrollera sig själv, kunna kontrollera sin kropp och sin mentala kapacitet.

Magi handlar om att kunna kontrollera och manipulera varelser och krafter som finns i den icke synliga världen. Magi kan man praktisera genom att träna upp sina mentala, psykologiska, och fysiska styrka lära upp sig i att tänka på ett sätt som vi vanliga inte tänker på som att om vi vill göra det så tänker de flesta att det ska jag göra men en magiker tänker med det gör jag nu så något som gör att det kommer man att göra det i fortsättningen. Man väntar inte utan gör det just nu tänker om tänker på att få sin hjärna att tänka i helt andra banor. Man lär sig att kontroll över medvetande och handling genom inre dimensioner och därmed blir mästare över den magi du framkallar och lär sig hur man hanterar kraften.

Att man ändrar sin hjärnas sätt att tänka så att det blir något helt normalt hur ens hjärna fungerar är något som alla de så kallade upplysta arbetar och tänker. Det gör också att de får en fördel mot oss andra och det är ett mer disciplinerat sätt att leva och fungera. Vi vanliga ser vår värld på ett mer naivt sätt och tror inte på sådana här saker och det är en orsak till att vi vanliga förlorar mark och de vinner alltmer inflyttande i våra liv och samhälle utan att vi ens vet hur och vem som ligger bakom, för dessa står inte uppskrivna på någon lista utan mer arbetar med sina offer eller de som blir tillsatta på poster att göra deras jobb och ta emot smällarna istället för dom själva. Som inom politiken som byts ut utan större problem och sedan så fortsätter allt och alla vanliga tror att problemet är löst medan det inte är det. På så sätt luras vi gång på gång. Som exempel i val då man först röstar in ett höger nästa val vänster och så fortsätter det.

Magi kan användas för att lösa problem, komma över ett motstånd, eller för att få igenom något i sitt liv även träffa en partner, få fördelar över en annan som konkurrens om en position på jobbet. Något som vi vanligt folk inte märker och därmed så kan dessa fortsätta med detta. Magi används av eliten, globalisterna i att få igenom sin agenda.

Magi praktiseras inom kabbalism, hermetisk filosofi, alkemi, tarot med fler inom mysterieskolan som så många ofta ratar för man vill få enkla lösningar och förklaringar som inte ska innehålla något med religion eller ska vara synligt vilket är ett enormt stort misstag många gör. Vi måste börja förstå att vi vanliga inte bestämmer något och om vi inte tar hjälp av den enda som kan hjälpa oss vilket är kristendoms Jesus, för de inom mysterieskolan tar genom magi, kontakt med sina hjälpare för att få igenom sin agenda för att få inflyttande över oss vanliga dessa hjälpare eller väsen är demoner och inget annat. Jesus är den makt som kan häva detta och skydda oss och det är vad kristendomen delvis handlar om.

In the due course of his development the magician goes through that stage of maturity where he can see with his mental eyes through every idea, every action and deed, no matter whether present, past or future, and it is quite obvious that he might feel tempted to judge and condemn his fellow men. But by doing so he would act against the divine laws and create a disharmony. A magician like that will not be ripe enough and understand the experience, so that akasa will dim his faculty of clairvoyance, and Maya will deceive him. He must realize that the good and the bad are entitled to exist and that each has to fulfill a task.

https://gnosticwarrior.com/white-magic-vs-black-magic.html

Man pratar om den goda vita magin och den onda svarta magin.

Vit magi

Vit magi används för icke själviska uppgifter en person som gör allt för att gagna sin omgivning, högre andligt tillstånd och medvetenhet, det är vad man påstår i alla fall. Vit magi användes för att kunna få kontakt med andar, väsen och gudar inom den hedniska tron. Det är något som de nordamerikanska indianer använder för att få kontakt med vad de tror är andar. Praktiserades av de sysslade med att hela folk från sjukdomar med hjälp av naturmedicin (något som inte är fel att använda inom kristendom) och spådom.

Svart magi

Svart magi påstås vara enbart för sina själviska motiv och de som praktiserar svart magi anser att det enbart finns magi och inge vit eller svart vilket faktiskt är sant, med risk att bli kallad svart magiker själv även om jag aldrig har eller kommer att praktisera magi för jag vet varifrån det kommer och vem man tjänar. Svart magi utförs med hjälp av en demonisk ande, som tjänar häxan/trollkarlen under hela sitt jordiska liv och blir efter döden tjänare för sin egen demon och därför försöker en svart magiker förlänga sitt liv så långt det går eftersom att bli en tjänare till en demon är bara lidande. En av de mest kända svarta magiker är Anton LaVey samt Aleister Crowley som även sades mördat barn i sina ritualer.

Men sanningen är att det finns ingen vit eller svart magi, för magi har en och samma källa och det är den makt som givit en denna förmåga och det är inte gud som har gjort det så båda grupper tjänar satan på ett eller annat sätt.

Lies and half-truths about the occult world are often complicated, fuzzy monstrosities that are meant to mislead and deceive the profane from the truth. A black magician or Satanist is allowed to do this if needed be. While white magicians are not allowed to lie, but use what is called allegory to hide the truth from the profane. Truth is simple and light. Lies are complicated dark creations. Allegories just veil the simple truth which some would call gray magic.

Enligt de som sysslar med magi så praktiserar även de som inte tror på magi just magi. För magi handlar mycket om vad man gör i sitt liv, säger och ens tankar. Så om du tänker mycket onda tankar så kanske dessa slår in utan att du tänker på det. De anser att vår västliga kultur praktiserar svart magi när vi i deras ögon skadar moder jord genom att ta upp olja och kol som de ser som jordens blod och lungor. Eller när vi kör bil och skadar ett djur så är det praktisera av svart magi. På så sätt hjälper vi demoner in i denna värld och det är därför som vi har så många problem i världen och i väst. De som följer mysterieskolan tror inte på demoner som kyrkan gör och därför anser de att vi som tror på kristendomen skapar demoner och är därmed orsaken till de mesta av ondskan i världen.

Rituell magi

Rituell magi då man använder sigil, mörkt rum, ljus och försöker få kontakt med andar ibland så offrar man saker och ting som blod även djur och i extrema fall även människor vilket man ofta gjorde inom hedniska religioner.

Magiska ritualer skapar en länk med intelligenser som är mer utvecklade än vi är, de vibrerar (se hermetisk filosofi) mycket högre än de dödliga, och de är omöjliga att komma i kontakt med våra jordiska vardags sinnen, därav behovet av ritualer. För att lyckas ansluta till övernaturliga enheter kombineras regelbunden meditation och magi, vilket intensifierar anslutningen. Ritual är en länk mellan olika dimensioner vilket gör det möjligt för information kan flytta mellan olika dimensioner så att de kan skickas och tas emot av andar. Denna information kan vara känslor, minnen, en tanke, bilder som en uppenbarelse som ska tolkas.

Magi är en naturlig kraft som finns tillgänglig för dem som har nyckeln till dörren, magi är som alkemi, krafter samlas för att skapa.

Rituell magi utövas på natten, om du väljer kan du använda måncyklerna, för kraftfulla ritualer finns det mer energi under fullmånen, för mindre intensiva ritualer är den avtagande månen lämplig. För rituella arbeten kan ljus vara inskrivna med vissa stjärntecken, beroende på avsikten med trollformeln.

Den valda platsen måste vara avskild, ensam och isolerad utan insyn eller närhet av folk utan helst mitt i skogar, ensamma grottor, mitt i ruinerna av forntida byggnader dessa är de mest lämpliga platserna som kan väljas för att provocera andar att dyka upp, dessa andar kan ta de mest olika former.

Det är intressant att man måste göra ritualen under natten och avskilt för om det fanns något positivt med detta så hade man inte behövt göra det. Utan man borde tänka efter om man är intresserad i logiken med allt detta. En orsak är att de som praktiserar detta vill få kontakt med sin fader för de är ifrån satan med kropp och själ.

Magi används inom flera av mysterieskolans grenar som hermetisk filosofi, kabbalism, astrologi, alkemi för att få något ifrån dessa andar som styr den icke synliga världen. De påstår att dessa andar existerar i de element som nämns inom alkemi, eld, vatten, luft och jord och att det finns både goda och onda andar.

Det sorgliga är att folk dras till detta utan att veta vad det handlar om, många gör det för spänningen, utforska det man inte vet. För detta har blivit mer vanligt och uppmuntras inom filmer, man ser det i serier och det finns även affärer som säljer dessa saker med allt från böcker till redskap, talismaner. Även grupper som sysslar med detta aktivt i hemliga sällskap och då även många unga men även äldre som går in i detta med mål att få kontakt med dessa andar/demoner. Men att söka kontakt med andar är inte något positivt utan något mycket farligt framför allt om man vet vad man gör. För dessa andar är fruktansvärt starka och man har inte en chans emot dessa om det skulle gå fel så de som söker kontakt får hoppas att de fick kontakt med en svagare demon för annars så är de illa ute och demonen kommer inte försvinna. Det finns historier om vad som kan gå fel med användandet av Ouiji bräda men som oftast skämtas bort.

Det är magi som är den farligaste delen av alla olika mysterieskolor som finns för utan magi så hade alla varit impotenta och utan någon effekt. Så det är denna tro som man marknadsför och lockar in med alla serier, filmer, böcker, tidningar och musik som handlar om detta.

Källor:

https://gnosticwarrior.com/white-magic-vs-black-magic.html

Initiation Into Hermetics, Franz Bardon

Old Book Of Magic, L W De Laurence

Secret Teachings Of All Ages, Manly P HallWe live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro