Det kabbalistiska trädet i olika kulturer

Tree of life eller livets träd är en kabbalistisk symbol som många tror enbart finns i den judiska kabbalismen eller judisk mystism. Sanningen är att kabbalism är en del av mysterieskolan som är en religion som ligger som grund för alla hedniska religioner.

Mysterieskolan är den religion som prästerskapet hade. Vi följde hedniska religionerna eller den exoteriska delen eller den yttre delen av denna religion. Det är samma religion som hemliga sällskap följer och praktiserar.

Judarna lärde sig denna religion ifrån den babyloniska mytologin under sin förvissning. I Babylon praktiserade man sin form av kabbalism och eftersom alla hedniska religioner faktiskt har samma ursprung och därmed så finns kabbalism i någon form inom alla hedniska religioner.

I alla mytologier kan man därför finna detta livs träd i någon form även om det ofta ser olika ut men symboliserar samma sak. Men även i olika former av konst.

Egypt

Mediterranean

North america

Inca

Iran

Mesopotamia

Keltisk

Asatro

Washington

Frimureri

Drottningholm sverige, finns liknande parker i hela världen, med samma indelning och symbolism

Milan italien world exhibition expo 2015
We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro