Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Den luciferianska new age

New age har en mörk bakgrund och agenda. Många tror att denna rörelse handlar om att förbättra för folk. Men det stämmer inte, utan det är en rörelse med människofientlig agenda.

Constance Cumbey The New Age, Neo Nazi, Movement

Luciferian New Age Movement And The Coming PersecutionWe live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro