Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Vår dualistiska värld, med religion styr de allt

Vår dualistiska värld delad mellan det goda och det onda, problemet är att veta vad som är gott och ont. För vem är inte den gode och har sanningen inom sig, det tror alla framför allt religiösa oavsett vilken religion som denne följer. Alla de olika religionerna i världen har många likheter och det är lätt att tro att alla har samma gud som de tror på. För alla religionerna ser sig som godheten och räddaren i nöd och enbart de som följer just deras religion kommer att räddas ifrån helvetet om de har varit en god person.

Men sanningen är att det inte är sant. I grunden så finns det bara två religioner två vägar att gå och de har olika källor varifrån de kommit. Dessa två religionerna är mysterieskola och bibeln eller kristendomen.

En kort förklaring om hur de två olika religionerna ser på världen, och vem de ser som fiende. Orsaken är att kunna förstå vad som händer i världen och vad new world order egentligen är för något.

Världen enligt mysterieskolan

Enligt de som följer mysterieskolans läror så är de som tror på mysterieskolans de som följer sanningen. Dessa är medlemmar i hemliga sällskap, naturreligioner, hedniska religioner. De anser att deras religion är san för att den kom först och de anser att kristendomen kopierat deras religion och därför är kristendomen falsk. Som bevis har de att det finns enormt mycket skrivet om denna religion, alla symboler, figurer, tempel och andra byggnader runt om i denna värld. Sedan finns det alla naturfolk, mytologier och att alla hedniska religioner följer denna religion.

This, in its purity, as taught by Christ Himself, was the true primitive religion, as communicated by God to the Patriarchs. It was no new religion, but the reproduction of the oldest of all ; and its true and perfect morality is the morality of Masonry, as is the morality of every creed of antiquity.

Källa: Morals and dogma, Albert Pike

De anser att vi som inte följer deras religion oavsett om du är ateist, kristen, att det vi som inte är som de anser är onda eller vill tro på deras religion och då framför allt kristna som är deras stora hatobjekt. De anser att de som inte är medlemmar är personer som inte har någon kunskap och lever mer efter sina djuriska begär. Utan de ser sig som intellektuellt överlägsna vanligt folk.

An ancient philosopher once said: "He who has not even a knowledge of common things is a brute among men. He who has an accurate knowledge of human concerns alone is a man among brutes. But he who knows all that can be known by intellectual energy, is a God among men." Man's status in the natural world is determined, therefore, by the quality of his thinking. He whose mind is enslaved to his bestial instincts is philosophically not superior to the brute-, he whose rational faculties ponder human affairs is a man; and he whose intellect is elevated to the consideration of divine realities is already a demigod, for his being partakes of the luminosity with which his reason has brought him into proximity.

Källa: Secret teaching of all ages, P Hall

Denna religion har sitt ursprung sedan vi människor kom till denna jord och har funnits hos oss sedan dess. De prästerskap som visste om dess ursprung hade kontakt med andar med hjälp av magi. På så sätt fick de kunskap ifrån dessa andar. Men de vet inte vilka dessa andar var, för de kände de eller hörde dom men fick inte se dess sanna natur. Men läser man om Enoch och de fallna änglarna så får man en bra insikt om vilka dessa var. Till en början så var det de fallna änglarna som lärde oss. Samma sak har det varit sedan dess att de har lärt oss deras kunskaper.

Idag så kan man se deras inflyttande inom nästan allt, finans, politik, utbildning, media och även inom filmer allt detta styr de, för att få oss att gå över till deras världssyn och åsikter. Det kan man se på alla

Man kan i många filmer se hur man målar upp sig själva som hjältar medan vi kristna och kyrkan eller den stora mobben av okunniga som är vanligt folk som inte tror på deras religion, det är de som är deras fiender. Det är oss de måste överkomma och besegra eller få över på deras sida för att få igenom NWO.

Mysterieskolan ser värden i en dualistisk väg där en sida är god och den andre ond. De som är goda är de som följer mysterieskolan medan de som inte gör det är de onda. De onda anser vi följer en materialistisk väg eller lever i världen, bryr sig om världsliga saker och har inte så mycket tankar om det spirituella. Medan de anser sig själva följa den spirituella vägen som de tror leder till räddning från helvetet.

Hur de som följer mysterieskolan ser på världen, skillnaden mellan mysterieskolan och kristendom.

Vänstra vägen Högra vägen
Kristendom Mysterieskolan
Slaveri Frihet
Materialistisk Spirituell
Egoism Omtanke
Lever i fruktan

Världen enligt kristendom

Kristendomen ser sig som mänsklighetens befriare när Jesus kom och lärde ut sanningen och hur man skulle komma tillbaka till gud, det vi kallar för räddningen från helvetet efter att vi följt satan.

När man läser om historian om judendom, kristendom och Jesus så står det ofta att dessa har fått sina idéer ifrån de olika hedniska religionerna, vilket är en myt eftersom många inte förstår att det är en skillnad. Att alla de olika religionerna runt om i världen inte har samma ursprung.

Vänstra vägen Högra vägen
Mysterieskolan Kristendom
Slaveri Frihet
Kollektivt Individuell
Egoism Omtanke
Hat Kärlek

Sanningen om religionerna

Verkligheten som den faktiskt ser ut, den vänstra delen är de religioner som kommer ifrån satan, medan kristendomen från gud. Mysterieskolan är roten till alla hedniska religioner inklusive islam som är en antikristen religion. Kristendomen är den religion som kommer ifrån gud och läser man bibeln och jämför mellan hur de andra religionerna är skrivna så märker man en stor skillnad.

De som följer mysterieskolan även om den kom först, så betyder det inte att den är den sanna religionen. Utan det handlar om varifrån religionen har sitt ursprung som är intressant, för det står i bibeln att gud lätt människan följa sin egen väg till en början men när Jesus kom så upphörde denna möjlighet och det var enbart guds väg och tro som accepterades.

Det som händer idag är att man ändrar på allt. Det som förr var fel, är idag rätt. Allt för att skapa en antikristen värld, för det som man vill få värden att tro är rätt är enigt bibeln ondska. Versen stämmer så bra på det som händer idag, då moralen blir allt sämre och samhället blir alltmer egoistiskt. Vi indoktrineras till att följa det som satan vill. Att gå emot allt som står i bibeln.

Jesaja 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!

Det är därför vi ser många personer i maktposition göra konstiga uttalanden och har absurda åsikter. Det är för att de följer vad denna religion.

Mysterieskolan förslavaren av mänskligheten

Kristendomen genom Jesus är befriarenWe live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro