Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Ska Sverige gå med i NATO

Ska Sverige gå med i NATO. En fråga som varit aktuellt i år tionden men Sverige har valt att vara oberoende liksom Finland. Sverige har haft som mål att inte vara med i NATO eller det kommunistiska blocket och hela tiden sagt att vi ska vara oberoende. Detta även när vi hade det kalla kriget, så bestämdes att vi och Finland skulle stå utanför. Detta val har visat sig vara bra för då har man inte blivit beroende av andra utan kunnat gå sin egen väg när det gäller försvaret.

Men idag så är det något som är aktuellt igen tack vare Rysslands attack mot Ukraina.

Det vi inte får reda på genom våra medier eller myndigheter är varför Ryssland gick till angrepp. Vilka motiv har man haft. Utan man har valt sida direkt och uppmålat Putin och Ryssland som onda.

För att förstå varför denna situation har uppstått så måste man som alltid lyssna på båda sidor. Det är den enda vägen och sättet att få reda på sanningen. Den som vill att man ska enbart lyssna på dem och inte lyssna på motståndaren har ofta något att hålla undan från folks vetskap.

Under det kalla kriget så var det nära att det skulle bli krig mellan NATO och det gamla öststatsblocket men det hände inte för man. Kom överens om att lugna ner sig och medla mellan varandra.

Idag är det helt andra åsikter. Man ska ge detta krig mer eld i form av att man ger vapen till Ukraina och det helt öppet. Det blir inte bättre av att vi pratar om att gå med i NATO. Något som eldar på situationen ännu mer. Hade detta varit som under kalla kriget så hade man börjat tala med varandra det gör man inte utan hela tiden ger man elden mer bränsle. Detta gör att vi få ett allt större hot.

Det man kan tycka vad man borde gjort efter kalla krigets slut är att lägga ned NATO när östblocket försvann som en symbolisk handling för att säga att nu är hotet och fientligheten över. Då borde man ju bjudit in alla de gamla östblocksländerna och börjat samarbeta och på så sätt minska hotet om krig i världen. Även om det hade fortsatt att vara skillnader och motsättningar. Framför allt olika syn på mellanöstern, även om Ryssland och USA faktiskt de senaste 20 åren haft samma fiender muslimska fundamentalister.

I stället så har NATO länderna flyttat fram sina positioner och placerat trupper i de gamla öststaterna som en säkerhet mot Ryssland. Samt att USA har byggt upp baser i dessa länder. Det blir inte bättre av att USA har baser nästan i varje land runt Ryssland. Allt detta som om man faktiskt ville skapa en fiende i Ryssland.

Det enda Ryssland vill är att få slut på NATO expansion. Samt att västländerna är inte de som är goda i detta fall eftersom vi har en kriminell elit som förstör Europa och väst inifrån. Man har ett fascistiskt styre i Ukraina som har nazister som slås i Donbass. Man har även i Ukraina byggt upp biolabs som sysslar med biologiska och kemiska stridsmedel.

Det kan mycket väl vara så att man gör detta enbart för att starta krig mot Ryssland. Vilket skulle kunna starta ett kärnvapenkrig.

Det som vi väntar på ska hända enligt bibeln är följande vers. Efter att vi fått en paus. Men det är bara frågan om hur lång denna paus är.

Uppenbarelseboken 6:12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod.

Uppenbarelseboken 6:13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind.

Helt klart så är det något som är på gång och det jag förstått av gud är att detta är inte så mycket tid kvar innan detta sker. Framför allt när man fått höra att man har satt de ryska kärnvapen styrkorna på beredskap.

Man vill att något ska hända och det är bara frågan om när och hur illa det blir.

Vi lever i slutet. Snart kommer Jesus och det är bråttom att förbereda sig och komma till Jesus innan det är försent.

Lyssna även på.

Hagenbo och Fritjof varnar: Krigsrisk

https://rumble.com/v12k0bj-hagenbo-och-fritjof-varnar-krigsrisk.html?fbclid=IwAR0j3u2r1kh-kDlNydl8wXruZGcn4W27UgzybE6LkSZ8JOYN9gpLIg5mcVQWe live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro