Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Framtiden, ett val mellan frihet eller tyranni

Om man frågar alla människor i denna värld så kommer de att säga att de väljer hellre frihet än tyranni, men problemet verkar vara mer vara att folk inte vet vad frihet är med tanke på att den under en lång tid bit för bit tagits ifrån oss eller hur man bevarar det. Så få i denna värld vet vad det är och framför allt varifrån hoten kommer ifrån. Media, skolan idag är mer verktyg som arbetar för att få oss att fokusera våra blickar på andra problem och påstådda hot än de verkliga.

Problemet är att en majoritet läser och ser nyheter från de källor som de tror är mest sanna och har mest prestige inom nyhetsförmedling vilket oftast är de gamla stora mediebolagen som får flest tittare och läsare men inte de som verkligen skriver sanning. Idag så växer det upp ”alternativ” media som drivs av organisationer eller privatpersoner. Men vem ska man lita på kan man lita på någon av dessa. Kommer någon av dessa rapportera om saker som går emot deras åsikter. Vem ger ut sanningen eller skriver fake news, det är inte så enkelt att inse eller förstå men det är otroligt viktigt att veta och kunna se när media medvetet ljuger och ifråga sätter när de inte rapporterar om något viktigt för de som konsumerar dessa nyheter.

För våra värderingar och åsikter styrs av det vi får höra, vilket kan tydligt ses när man gör undersökningar om vad man tycker om saker och ting som klimatet, Trump. Då inser man tydligt hur media påverkar individens åsikter framför allt om denne enbart lyssnar på en källa och inte ifråga sätter sanninghalten i rapporteringen. Hade vi haft en annan rapportering så hade det sett helt annat ut Trump hade kanske sets som en hjälte och fått stora applåder istället för allt detta hat. Medier styr våra samhällen mer än vad vi tänker på och därför måste man vara mer kritisk till vilka nyheter de förmedlar. Helst så ska man använda sig av flera olika medier och hjärna några som har andra åsikter och inte enbart de som skriver det som passar in i ens åsikter. Utan låta sig utmanas av olika åsikter för det är det enda sättet att förstå vad som händer och undvika att man låser in sig i felaktiga åsikter. Ge sig förmågan att sortera ut de som inte skriver sanningen.

Vi läser ofta om i medier om hotet från högerextrema att de syns och är mer aktiva i samhället, men då räknar man med allt som man ser som högerextremt alla som Trump, Ungerns Orbán, Polen, Putin i Ryssland och att de skulle hota demokratin. Men är de verkligen hotet mot demokratin, sanningen är nej, utan de utgör ett hot mot de som styr i bakgrunden och det är det enda orsak till att de uppmålas som ett hot mot demokratin. För de som styr i bakgrunden globalisterna bryr sig enbart i sin agenda.

Samtidigt så rapporterar inte medier om hur muslimer beter sig med alla brott och attacker på kristna symboler eller vänsterns härjningar då de bränner och förstör allt som de hatar. Frågan är hur man egentligen kan ge sig rätt att bete sig på detta sätt vad är det som gör att man ser det som sin rättighet.

Svaret på det är att man är så indoktrinerad att man inte ser det ologiska. Om man får höra sedan man varit barn att man har rätten att begå brott och skada, terrorisera andra som inte är som oss tror på samma religion eller ser ut som oss, att man är överlägsen och de andra är mindre värda.

Det har gjort i alla ideologier och religioner som nazism, fascism, kommunism, islam att man indoktrinerar sina följare i tron att de har rätt och de andra har fel. Eller att de andra vill döda en eller att de medvetet håller nere andra och att en grupp medvetet diskriminerar, är rasistisk av naturen och har ett privilegium sedan födseln, skapar grund för den situation som man ser idag. Alla problem mellan etniska grupper, religioner, detta är inte något som uppstår utan orsak utan ofta uppmuntras. Man skapar extremister medvetet, för en agenda som bara de som genomför den vet om. Orsaken till detta är att folk inte tänker.

Hotet mot demokratin kommer ifrån dessa grupper som tänker kollektivt och därmed följer andra utan att tänka själva, det är ifrån denna grupp som hotet kommer och de som kontrollerar och byggt upp dessa hatgrupper för ett mål och en agenda som inte innehåller frihet.

Man uppmålar fel grupp som hotet och alla som har fel åsikter hamnar i en och samma grupp de högerextrema. Det finns egentligen inte någon högerextremt hot utan nazister är också en del av denna kollektiva grupp inom socialismen.

”Det finns ett mer långsiktigt hot från vit makt-miljön och den autonoma miljön. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken för 2018.”

”Verksamheten i vit makt-miljön och den autonoma miljön handlar i mindre utsträckning om storskaliga, grova våldsbrott med stora skadeutfall, och mer om att systematiskt använda våld, hot och trakasserier för att avskaffa eller ändra vårt demokratiska styrelseskick.”

Ett av de sju största hoten mot demokratin enligt säpo är som det står nedanför.

”En främlingsfientlig och radikalnationalistisk idéströmning har ökat i samhället, främst nätbaserad.

Det bidrar till en bild av en växande bred radikalnationalism som inkluderar radikala

och våldsbejakande grupper. Att vit makt-miljön och den lösare främlingsfientliga miljön närmar

sig varandra kan bli en drivkraft för individer att begå främlingsfientligt motiverade brott. En

sådan utveckling måste följas noga.”

Frågan är vad man menar med detta. Har man läst om vad man ser som högerextrema miljöer så är det allt som är kritiska till den nuvarande regeringen, immigration, ”klimatförnekare” och de som vill leva i ett Sverige som man kan se som sitt hemland. För nazister har jag ingen kärlek till de är också fiender till ett fritt Sverige.

”När drömmar om en global diktatur torgförs från vänster tiger kultursidorna still. Det gör det svårt att ta de annars så indignerade rösterna som oroar sig för att demokratin är hotad på allvar. Den som ständigt ropar att demokratin är hotad, men tystnar när diktaturdrömmarna luftas från det egna lägret, saknar all trovärdighet.”

https://timbro.se/smedjan/hotet-mot-demokratin/

Detta är något man måste kola upp för vänstern anser inte att demokrati är något viktigt utan är som det varit i alla kommunistiska diktaturer något som man utåt påstår att man har men har bara ett val det kommunistiska partiet. När socialister pratar demokrati och det i deras ögon påstådda hotet så handlar det enbart om att det är deras intressen som hotas och deras maktställning. De anser att makten är deras rättighet och att det är de som ska vara i maktposition som vi har sett hur den nuvarande regeringen med S L C MP där Socialdemokraterna gör allt för att bibehålla den till vilket pris som helst. De vill även inskränka yttrandefriheten bl.a. genom att be Twitter, Youtube, Facebook stänga ner konton som är obehagliga för dom.

”Demokratihotet från vita, mäktiga män

Stäng ute de obildade, de okunniga, de icke-kompetenta från den politiska demokratin. Det är budskapet i en ny bok som Timbro ger ut.”

https://www.etc.se/ekonomi/demokratihotet-fran-vita-maktiga-man

Dessa kommentarer ifrån den kommunistiska tidningen ETC visar tydligt hur okunniga och felaktiga deras åsikter är. När det handlar om att man ska sätta kompetenta personer i rätt position för att få ett samhälle att fungera så bra som möjligt. Hur viktigt det är visar återigen den nuvarande regeringens ofta inkompetens och oförmåga att lösa problem och istället skapa nya och fördjupa de som finns. Deras syn på vita män visar också hur snedvriden världsbild vänstern har. De lever i en värld som inte finns längre. Men de är ju också styrda av denna globalistisk elit utan att inse det och därmed arbetar emot Sverige och svenska folkets bästa.

Men frågan är idag mer hur länge vi får behålla vår yttrandefrihet som inskränks alltmer och det i hela väst oberoende om vilka länder förutom de som styrs av mediers hatobjekt. Vår frihet att leva som vi vill och det på många områden och en majoritet verkar inte veta om allt detta och lever som vanligt. Majoriteten kommer som alltid att välkomna ordning och reda även om det sedan leder till tyranni för vem vill svälta och känna sig otrygg eller brist på mat.

In almost every instance that totalitarianism has taken over a major country, it has done so in the name of liberty. People welcome tyranny in the belief that their liberties are being greatly increased.

https://chalcedon.edu/resources/articles/dictatorship-and-freedom

Man läser allt oftare om hur man tystar ned folk med fel åsikter, värderingar, högerextrem, rasist eller homofob. På Twitter, Youtube, Facebook och andra sociala nätverk som oftare stänger ned konton. Eller de som blir portade från länder som inte släpper in folk som inte har rätt åsikt som den senaste, den danske koranbrännaren. Men även om att folk blir arresterade och anklagade för att skrivit något felaktigt på nätet och får antingen böter eller fängelse. Detta görs för att som man påstår skydda folket från osanningar men egentligen undanhåller sanningen ifrån folket så att man kan fortsätta som vanligt.

Det man ser idag är att man inskränker all form av frihet, nu att resa tack vare Corona/Covid-19, sämre ekonomi som hindrar folk att köpa sig en bostad som också kommer att bli allt dyrare, framför allt på landet, högre skatter, reguleringar, hot ifrån kriminella i form av våld, rån, hot, våldtäkter medan polisen och rättsväsendet ger inga eller lätta straff som i sin tur skapar oro och rädsla och behov av trygghet från annat håll. Medan man uppmuntrar all form av sexualitet, att vara otrogen och sex med samma kön.

In only one direction is their freedom increased, however, and it is the “freedom” to sin. sexual freedom was given increasingly to people while their political liberties were removed, and their properties confiscated by taxation.

The Renaissance was an age of the triumph of dictators and widespread sexual freedom, when men thought they were liberated from God and free to do as they pleased. The triumph of Lenin was both preceded and attended by the rise of sexual freedom, and the same was true of Hitler.

The only freedom which the sexual liberation movements produce is freedom for totalitarianism and tyranny. The world is being made safe for slavery by all such people.

https://chalcedon.edu/resources/articles/dictatorship-and-freedom

Tro mig, om ni inte märkt det att det kommer att bli värre om inte man lyckas få en regering som står på folkets sida och inte dessa hemska globalister/elit. För detta är en medveten agenda som nästan alla regeringar i väst står bakom och det är sällan som vi ser en regering som står upp emot dessa och då inte utan risk att förlora nästa val. Vi har möjlighet att kunna välja bort detta om vi får ett parti eller koalition som står på vår sida svenska folket. Men en sådan kommer att tvingas utstå en enorm nedsvärtning av media och andra organisationer.

Men varifrån kommer hotet, inte ifrån det som media skriver om utan ifrån ett helt annat håll.

Läser man historia så kan man se varifrån och bättre se hoten. Vi ser lär oss sedan små att hotet kommer ifrån de högerextrema men det verkliga hotet kommer ifrån alla dessa kollektiva rörelser.

Sanningen är att dessa islamister, nazister, kommunister är alla grupper som är styrda och består av kraftigt indoktrinerade individer som egentligen inte vet vad de gör. De tänker inte utan är lätt styrda av andra som är mästare i att manipulera stora massor av individer. Det är dom som kommer att utföra den människofientliga elitens agenda emot den stora massan av tysta och naiva individer som inte vet vad som händer i samhället och i världen. Som ofta leder till folkmord, massakrer mot de med fel åsikter, religion och intellektuella.

Sanningen är att vi förlorar alltmer av vår frihet och det är oftast inom områden vi inte tänker på och det kommer att fortsätta tills vi säger stop men frågan är mer kommer vi att sätta stop innan det är försent. För det går allt snabbare utför och de som driver detta vet exakt hur vi reagerar, de kommer att ta ifrån oss våra friheter genom att de gör det för vår eget bästa och säkerhet. Bit för bit försvinner friheten och en majoritet har ingen aning och lyssnar inte på varningar från de som vet.

Denna globalism är en agenda som inte får hindras eller begränsas på något sätt, för inget är viktigare än denna.

Målen helgar medlen!!We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro