Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Gör vad du vill ska vara hela lagen – Det är framtiden

Do what thou wilt shall be the whole of the Law - Gör vad du vill ska vara hela lagen

En fras som Aleister Crowley formulerade.

Med denna fras menar Aleister Crowley att det är en synd att upprätta restriktioner för människor. Att man helt enkelt inte får införa några begränsningar som hindrar en annan att få utöva sin vilja. Vad dennes vilja får under inga omständigheter begränsas genom regler och lagar.

Påverkar denna lag, dagens samhälle. Det gör den faktiskt för många verkar följa den. Man behöver bara se på hur samhället ser ut idag med alla problem. All egoism och många tänker bara på sitt och skiter i andra. Vi har gängkriminalitet, våldtäkter, stölder. Det som är intressant är att många brottslingar kommer undan med låga straff eller inga alls.

Vi går ifrån ett samhälle som följde den kristna moral koden, som lede till en mycket högre moral. Dessa läror hade kraften i förlåtelse, tolerans och förståelse - Jesu liknelser var en stark favorit. Principerna för plikt, självbehärskning och personlig disciplin främjades också starkt och förstärktes av biblisk text. Sverige var då i huvudsak en socialt konservativ nation som accepterade kristen moral som sin vägledning i uppförande och attityd till andra.

Man hade då mycket mindre kriminalitet som stöld och våldtäkter som var mer sällsynt. Dessa regler som man hade för, är idag nästan borta.

Man brydde sig mer om andra, inte bara sin familj och de närmaste utan det var en helt annan social närhet, som saknas idag. Som exempel på vårt landställe så hade man en förening som tog hand om midsommarfirandet. Idag så finns inte detta kvar, Utan man lever mer för sig själva än man gjorde för.

Vi ser det börjar i skolan då man indoktrineras i ateism och socialism och det blir inte bättre att man ser samma sak i TV och i övriga medier. Ungdomarna på sextiotalet är nu föräldrar och mor-och farföräldrar till dagens ungdomar som ofta har en helt annan inställning till vad som är moral.

Det vi ser denna lag är när man inte rättar fel som när en eller inte kan räkna. Så enkelt sagt så kommer man att acceptera svar som 2 + 2 = 5 eftersom det handlar enbart om hur man har tänkt. Liknande händelser kommer att hända oftare och inom andra områden.

Vi befriade dem från det moraliska ansvaret som vi ser i dagens manifestationer av total själviskhet och bortsett från andra. Så småningom har många traditionella lärare gått i pension eller har rensats ut och ersatts av dem som utbildats i en mer liberal, icke-dömande strategi. Som gjorde att dessa hade fritt fram i att lära ut den nya moralen att man ska tänka mer på sig själv.

Men tillsammans med exponering och medvetenhet om de många bristerna i det traditionella samhället ägde en annan revolution rum - övergivandet av principen om personligt ansvar.

Detta leder i sin tur att samhället splittras upp. Denna splittring undergräver den sociala sammanhållningen, och lojaliteten i dag är begränsad till smala familjegrupper, vänner eller politiska fraktioner - absolut inte till samhället som helhet. Det ser man idag, man är mer egoistiska bryr bara om sitt eget, sin familj och närmaste. Man är inte insatt i vad som händer i samhället och händer det något så rycker folk på axlarna och sedan går tillbaka till sitt.

Så de som följer denna lag verkar finnas i hela västvärlden, samma sak kan man se i många länder idag där våld och kriminalitet inte möter så stort motstånd som den en gång i tiden gjorde. Vill man ha tuffare tag emot kriminella så ses man som en extremist.

Det är bara att se på de individer som kommer ifrån muslimska länder och deras syn på våldtäkt. De har faktiskt i mycket samma åsikter som denna lag. Gör vad du vill och de gör precis som de vill och hotar alla som står upp mot dem. Hur går det med dessa när polisen tar dom, ofta får de milda eller inga straff alls. Vilket är ett bevis på att denna lag är en icke skriven lag som följs.

Sedan har vi hur våra myndigheter, media och skolor är. Vi har inte haft så mycket korruption i Sverige. I alla led så hör man hur myndigheter beter sig mot vanliga individer. Som exempel ser man ofta hur media och politiker inte är ärliga och även ljuger.

Tydligt exempel på hur denna lag influerar dagens unga är hur demonstrationerna var under 2020. Då Antifa, BLM och andra slog sönder och samman allt som de såg som motståndare. Man slog ihjäl folk, brände ner affärer och krossade fönster.

Denna lag kommer att skapa om den inte redan gjort det till ett fruktansvärt samhälle där alla följer den satanistisk lagen om totalt egoism. Den har till stor del införts idag och det ser man på hur samhället är. Att man är väldigt egoistiskt då man inte hjälper personer med problem.

Tyvärr så har vi bara sett början för detta vill faktiskt legalisera pedofili samt våldtäkt. Men eftersom man i framtiden inte är tänkta att äga något så kan ingen anklagas för stöld. Bara för därför kommer inte fängelserna vara fyllda med folk för du kan inte stjäla något ingen äger. Men för andra former av brott, det är frågan om vad som händer med dem.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro