Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Judisk kontroll

Många tror att det är judar som ligger bakom och kontrollerar världen och visst så ser man många judar inom media, finans och andra sektorer av intresse. Det finns mycket skrivet om judars påstådda makt och inflyttande, bl.a. Rothshield och andra judar. När man läser olika ”konspirationsteorier” så kommer det ofta upp judarnas inblandning och hur de skulle medvetet manipulera och utnyttja människor och framför allt i väst. Då har man lagt upp listor på judar där man kan se vilka som är judar med makt.

Ska säga att jag under en tid trodde själv på det, men det var något som jag hela tiden tyckte inte stämma. Hade problemet enbart varit i väst och inte hela världen så hade det varit enklare att förstå och håla med om. Men problemet var för mig om denna new world order faktiskt innefattar hela världen inkl. Kina, Japan, Indien länder med mycket få judar och få inom någon maktposition. Annat kan man tycka om i Europa och USA.

Med tanke på att det finns otroligt mycket skrivet om just judars makt och inflyttande så är det inte konstigt att många tror på detta framför allt att judar skulle styra USA och Europa bakom kulisserna. Men att judar skulle vara en grupp som medvetet arbetar för att ta över världen och kontrollerar allt. Det är en helt annan fråga som faktiskt inte är så enkel som många tror.

Visst det finns många judar inom finanssektorn, media och en del har sagt och varit involverade dumma och som har skadat och orsakat enormt lidande som ryska revolutionen som orsakade enormt lidande men det finns sådana inom alla andra grupper i samhället. Judar har gjort fel men inte mer än andra grupper.

En del av det är sant men oftast så stämmer inte det om man gör en egen kontroll och verkligen tar reda på och sorterar upp fakta mot påståenden som man oftast får höra. Oftast tar man upp en liten del av en händelse men bortser från det övriga som att t.ex. så var 95% av de som styrde ryska revolutionen judar till en början men de skriver inte att de var 100 % frimurare. Efter revolutionen så minskade antal judar snabbt, men antalet frimurare var samma.

Många har tyvärr gått på myten om att det är judar som ligger bakom det mesta onda som händer i väst. Att det är denna lilla grupp som illvilligt planerar västundergång att de planerar ett totalt maktövertagande av väst och av världen. Men är det sant? Det är en sak som kräver en djupare utvärdering och undersökning. Frågan är varför skulle en jude vilja se den kristna världens undergång när kristendomen och judendomen följer samma gud och läser samma bibel, gamla testamentet. Kristendomen har sitt ursprung i judendomen. Denna myt om hur hemska judar är, går långt tillbaka och har sitt ursprung i säkert i flera tillfällen då judar har betet sig illa åt och det finns judar som hatar kristna av samma orsak att det finns kristna som hatar judar. Men det är något som alltid finns, men det som är intressant är varför man tror att judar är speciellt ondskefulla. Det är bara att läsa och lyssna på vad nynazister och muslimer anser om judar. De finns många judar som är inblandade i detta och gjort mycket ont, men det finns även många som kallar sig kristna, muslimer etc. som har gjort dåliga saker mot sitt folk. Som exempel hur skulle judar kontrollera Kina, Indien, Japan eller Korea när det knappast finns några judar för denna globalism innefattar alla länder och folk över hela världen. Att göra det enkelt och tro att det är en liten grupp som judar som skulle styra världen via finanssektorn skulle inte hålla för en djupare granskning.

Samt förstår spelet om hur man ”divide and conquer” och skapar osämja och hat mellan grupper som egentligen borde stå på samma sida och skydda varandra som judar och kristna men istället genom lögner från båda sidor skapat ett motstånd mellan dessa grupper. Som har lett till folkmord av båda grupper.

Problemet är att man enkelt klumpar ihop alla personer som är född av en person som kallar sig jude men inte tar reda på sanningen. Många gånger så har judar fått lida för att det spridits osanningar. Det finns faktiskt två grupper som kallar sig judar. De som är verkligt är judar och de som påstår sig vara judar. Sedan kan man även säga att det finns de judar som tror på en anti judisk religion som kabbalism som även praktiseras av de falska judarna. Så det är inte enkelt att inse hur saker och ting ligger till. Sanningen är att de som är de riktiga judarna är de som går efter det som står i deras Torah eller det gamla testamentet. Dessa är ofta vanliga judar som arbetar i vanliga arbeten och har samma problem som alla andra. Men de som jag vill förklara som falska eller synagoga of satan är de som följer det som står i Talmud, Zohar. Kabbalismen är totalt emot vad som står i Torah.

Upp 3:9 Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga.

Det finns många som påstår att judendomen består av fler böcker än Torah eller gamla testamentet och även innefattar talmud, zohar mm. Talmud och zohar är kabbalistiska böcker och kabbalism har en helt annat ursprung och är faktiskt en antijudisk religion. Kabbalism praktiseras inom alla hedniska religioner och är en del av vad som har flera namn bl.a. kallas för mysterieskolan eller Lucifer filosofi. Det är dessa som ligger bakom världens problem. Denna mysterieskola är en religion som man praktiserar inom alla hemliga sällskap över hela världen oavsett om man är Bilderbergare, frimurare, O.T.O, muslimska brödraskapet, vita lotus i kina, braminer i Indien, shaman i Afrika etc.. den finns över hela världen och den är på väg tillbaka. Ett som är ett typexempel är via deras moder jordsdyrkan i form av klimatförändringar och hållbart samhälle som är rent hedniskt ursprung. Något som jag tänker ta upp och skriva om.

Mysterieskolan är en mycket gammal religion som utövas inom alla hedniska religioner över hela världen inklusive islam och många falska kyrkor. Mysterieskolan är den religion som har utövats av präster och shamaner som har alltid vetat vad den verkligen är för någon religion. Kabbalism praktiserades av de folkgrupper som gud inte tyckte om, och det står flera gånger vad gud tyckte om deras religion att de faktiskt dyrkade demoner. Bl.a. så är asatrons träd Yggdrasil samma sak som kabbalistiska ”tree of life”. Så hur kan man påstå att de är samma, men om det finns många rabbiner som praktiserar kabbalism så praktiserar de inte judendom. Det står även i bibeln att många judar många gånger praktiserade hedniska religioner. Bl.a. offrade till baal och hade ashera pålar. Men de drog på sig guds ilska och blev bestraffade. Den riktiga judiska tron består enbart av bibeln. Man även beskriver judendomen som kabbalistisk med böcker som bibeln, Talmud, zohar, Sefer Yetzirah mm men då visar man direkt sin okunskap om religion. Bibeln och kabbalism är två helt olika religioner som är sina motståndare. Det går inte att slå ihop dessa som en och samma religion. Kabbalismen har sina rötter i den hedniska mystiken och därmed anti judendom och anti kristendom. De kan inte kombineras, detta är trots det något som händer, många tror att dessa är samma sak. Att de båda leder till gud vilket är också en stor lögn om inte den största i världen.

Många tror också att frimurarnas religion har sina rötter i judendom vilket är helt fel. Kabbalism är inte en judisk religion utan kan ses som ett judiskt namn på en religion som praktiseras inom alla hemliga sällskap samt hedniska religioner och mytologier.

Kabbalistiska tree of life

Tree of life inom asatron Yggrasil

Tree of life inom den Babylonska mytologin varifrån den judiska kabbalismen har sitt urpsrung. Troligen så har alla hedniska religioner ett och samma ursprung för samma symboler kan hittas över allt på denna jord i olika former.

Om ni tror att det är judar som ligger bakom denna globalism, invandring, och annat så tycker jag att ni måste läsa på själva och söka sanningen. Jag trodde faktiskt själv en gång på denna myt men jag kände samtidigt att något inte stämde. Utan detta är en myt som är så svår att få bort eftersom den har tagit rott och fått ett så starkt fäste för att majoriteten inte tar reda på sanningen själv och så hjärna följer efter andra, något som jag vet om av egen erfarenhet. Men sedan så insåg jag sanningen själv och det är jag glad över. Det handlar mycket om vem man lyssnar på och hur mycket man är bered att läsa på. Bara för att man är många så betyder det inte att man har rätt för majoriteten följer bara efter de andra.We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro