Att finna sanningen

Kampen mellan satan - Mysterieskolan och Gud - Kristendom

Vägen till sanningen, sanningen är ofta det man inte tror!

Förr var jag en person som blint trodde på vad man fick lära sig i skolan, vad media skrev och vad folk i ens närhet sade utan att fundera om det var sant. Jag köpte det mesta till 100% utan att fundera en andra gång. Var då en mycket naiv person som inte hade någon tro att samhället skulle vara annorlunda än det som man fick höra

Sedan dess har jag gått ifrån att vara en PK person med åsikter som var mer en blandning av moderat, miljöpartist och en övertygad ateistiskt. Trodde på vad media, politiker, skolan, och andra organisationer sade utan att ifrågasätta. Jag kan säga att jag var så övertygad om att mina dåvarande åsikter var de sanna och korrekta, att jag undvek att lyssna på andra, ville inte tänka om. Så man kan säga att jag levde i en liten box, var arrogant överlägsen.

Denna inställning som jag hade känner man ofta den när man ser folk debatterar eller demonstrerar, man är så säker på sin sak, trots att man tydligt visar att de inte har någon kunskap i det de talar om.

Men sedan hände 911 och saker och ting ändrades, jag blev intresserad av att ta reda på vad som verkligen låg bakom denna terrorattack och varför. Till en början var jag väldigt tveksam och kritisk till de olika förklaringar och konspirationsteorierna. Men denna händelse hade skapade ett tvivel om vad som är sant eller lögn, sedan dess så har jag alltmer börjat tvivla på vad skolan, media och andra som förmedlar någon form av åsikt.

Jag har sedan dess ifrågasatt och inte trott på saker och ting utan en viss tvekan.

Det lede till att jag blev mer öppen för andra ideer och trodde inte på det som spreds utan var mer intresserad av att söka sanning, även om det var emot mina dåvarande värderingar. Så efterhand så började man få en bättre och mer klar bild över vilka som sa sanning och de som ljög. De som oftast visat sig vara ärliga ofta vara vanligt folk, utan något att tjäna på att ljuga, medan de som ljög var ofta media, politiker, kändisar oavsett var de kom ifrån. De som ljuger kan man se inom både högern och vänstern, de finns oftast inom media, politik, från diverse organisationer runt om i världen och oberoende av bakgrund som ras, religion.

Det jag insett om de som kommer med lögner är att de hatar att folk, de ljuger och kommer med osanningar. En lögnare bryr sig enbart om sig själv och är otroligt självisk, arrogant och hatisk även om de ser sig som tolerant och kärleksfull. En person som följer lögnens väg är en person som inte tycker om andras åsikter om den går emot deras åsikter. De som lever i lögnen vill tysta motståndaren, de vill straffa alla som de anser har fel åsikter, men samtidigt ser de inte det som att de gör något fel. De kan säga att de står upp för yttrandefriheten men samtidigt tycka att den ska begränsas.

Men vad är sanning och hur hittar och hur följer man den. I alla fall inte genom att mura in sig i sina egna åsikter och inte accepterar att man faktiskt kan ha fel. Sedan hur kan man bevisa för en person som har läst mängder av fakta och omges av personer som har samma åsikter vilket rättfärdigar dennes åsikter. Det är något som är väldigt svårt, för man måste inse att då måste denne person tänka om helt, det är också ett av det svårast en människa kan göra. Detta är något som jag märkt är svårt för de som tänker kollektivt, personer oavsett politiska värderingar, för de har hela sin omgivning, vänner, familj som tänker samma sak och att gå utanför den betyder att hela sitt liv blir förstört och vem vill det. Att bli ensam utan vänner är ett av de värsta som kan hända en, man tvingas ändra hela ens liv.

Det är också det allra svåraste att tvingas inse och acceptera att man blivit lurad under hela sitt liv. Något som jag kan säga efter egen erfarenhet den dag jag insåg att jag blivit lurad, så var det som att springa in i en väg, var chockad och upprörd över att se hur enkelt det är att lura oss. Framför allt att behöva acceptera och inse hur mycket som vi har faktiskt blivit indoktrinerade i och att tro på trots att vi lever i en demokrati eller har full yttrandefrihet.

Livet är som jag förstått något som mer kan likna ett minfält som man går över och man riskerar att trampa på minor hela tiden. Dessa minor är lögner som man gått på och som man hela tiden får höra ifrån skolan, media, närstående, böcker. Men hur kan man undvika att trampa på dessa minor, ja genom att vara mer kritisk och undersöka men tyvärr så ifrågasätter folk för lite. Antingen får man fortsätta att trampa på minor eller lära sig att undvika dom.

Många blir tyvärr lurade och låter sig luras, trots att de söker sanningen men oftast gör de ett stort fel och det är att söka information som rättfärdigar deras egna åsikter. Vilket gör att man sitter kvar i sitt gamla tänkande som egentligen inte leder någon vart. Själv så har jag lagt upp en enkel strategi. Att se allt som ett stort pussel och om pusselbiten inte helt passar in så betydde det att något var fel och jag lade inte ditt den förrän det passade in.

Utan var bered på att man måste följa sin egen väg och inse att saker och ting inte är så enkelt som så många tror, att komma fram till vad som är sant. För sanningen är oftast enligt min erfarenhet tvärt om vad som man blivit lärd sedan liten och den skillnaden är idag större än vad den var när jag växte upp, för vi har mer lögner i samhället än någonsin innan.

Enda sättet att undvika att bli lurad är att inte tro på saker som sägs skrivs oavsett från vem det är som säger det, utan ta först reda på saker och ting själv. Ta reda på en organisations historia vem en person har arbetat med, vilka åsikter har denne. Helt enkelt att göra en undersökning själv som ofta inte behöver ta en så lång tid, i vissa fall bara några minuter att inse att det är en lögn. Läs inte bara en källa utan läs flera samt ta reda på vem som skriver. Framför allt lås inte in dig i en box där du undviker att läsa om saker och ting du ratar, utan var öppen för allt men tro inte på något utan bevis. Undvik inget framför allt när det handlar om religion, något som alltid och fortfarande påverkar våra liv på ett sådant sätt man ofta inte tänker på. För det finns en absolut sanning och det finns en lögn inom religion.

Se inte heller ner på någon eller upphöj ingen, för vem vet vem som säger sanningen, jag själv har gjort misstaget att tro på en person som ljugit medan jag misstrott en sanningssägare, orsaken har varit att jag lyssnat på fel person och inte ifrågasatt. Sedan behövt ändra min inställning vilket är något som är jobbigt.

Till slut det viktigaste av allt, är att man måste acceptera en sak och det är att vi lever i en värld som kan ses som ett spel och i det är att alla medel är tillåtna, i det offras folk utan betänkligheter och de som styr på jorden är mästare på att lura och bedra folk. För de har lurat och bedragit mänskligheten sedan tusentals år tillbaka.

Spelet är om din själ och var den ska hamna efter livet!


We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro